Skip to main content

Familierechtelijke geschillen over huwelijkse voorwaarden, verdelingen, alimentatie of nalatenschapskwesties kunnen vaak leiden tot langlopende procedures voor de betrokkenen. Procedures die ook veel impact kunnen hebben. In veel gevallen blijken alternatieve vormen van geschilbeslechting, zoals mediation, niet meteen afdoende om een passende oplossing te bieden. Indien beide partijen snel een adequate oplossing zoeken, dan kunnen zij ook kiezen voor “bindend advies”.

Bij bindend advies wenden partijen zich bij een geschil niet tot de rechter, maar kiezen voor een deskundige of commissie die over het geschil een oordeel geeft. Een oplossing die vaak tijd en geld scheelt en langdurige conflicten inperkt. Boels Zanders en Zeestraten+Hagemann notarissen hebben de handen ineen geslagen om gezamenlijk een bindend adviespraktijk op te starten. Cliënten kunnen bij hen terecht voor het aanvragen van een bindend adviesprocedure. De bindend adviseurs oordelen naar redelijkheid en billijkheid, op basis van hun kennis en ervaring en rekening houdende met de bestaande rechtsleer en maatschappelijke opvattingen. Het procedure-verloop is informeel en op maat gesneden. De doorlooptijd is aanzienlijk korter dan bij een reguliere procedure. Zo kan een geschil snel en deskundig worden beslecht.

Voor meer informatie bezoek de pagina bindend advies van ons team Familierecht