Skip to main content

Per 1 januari 2020 worden Janou Briaire, Nicole Niessen en Thom Beukers benoemd tot partner bij Boels Zanders Advocaten. Door de toetreding van Janou, Nicole en Thom en het terugtreden van Herm Lamers, in verband met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, breidt het aantal partners van Boels Zanders uit naar 23.

In het kader van hun toetreding is er recent een interview met Janou, Nicole en Thom verschenen in MR-Online. Bekijk hier het volledige interview:
Mr.

 

Janou Briaire
Janou is sinds 2006 werkzaam bij Boels Zanders Advocaten. Janou is seniorlid van het team Fusies en Overnames. Zij heeft veel ervaring met bedrijfsovernames, aandeelhoudersrelaties, joint ventures en vennootschapsrechtelijke vraagstukken. Tot Janou’s cliënten behoren binnen- en buitenlandse ondernemingen, familiebedrijven, private equity investeerders en managementteams. Daarnaast is zij verantwoordelijk voor het uitbouwen van de internationale dienstverlening en teamleider van de Global Practice Group van ADVOC.

Nicole Niessen
Nicole is gespecialiseerd in het onderwijsrecht en sinds 2007 verbonden aan Boels Zanders. Zij is teamleider van team Onderwijs en maakt tevens deel uit van team Bestuursrecht. Nicole adviseert onder meer over passend onderwijs, toelating en verwijdering, examinering en diplomering, privacy, governance, samenwerkingsvormen, medezeggenschap en bekostigingsvraagstukken. Zij werkt voor onderwijsinstellingen van primair tot en met hoger onderwijs. Ook jeugdzorg en kinderopvang behoren tot haar aandachtsgebieden.

Thom Beukers
Thom is sinds 2008 werkzaam bij Boels Zanders. Hij geeft leiding aan het team Proces en Aansprakelijkheid en is vestigingsleider voor kantoor Eindhoven. Thom is gespecialiseerd in aansprakelijkheidsrecht, verzekeringsrecht en civiel procesrecht. Hij procedeert voor Nederlandse en internationale cliënten over aansprakelijkheidskwesties en legt zich in het bijzonder toe op contractuele aansprakelijkheid, beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheid en schadeclaims. Vanuit zijn expertise en ervaring is Thom in 2017 tevens benaderd door het gerechtshof (’s-Hertogenbosch), de rechtbank (Limburg) en de Orde van Advocaten om input te leveren voor het nieuwe procesrecht (KEI)