Skip to main content

Onze advocaten Hayat Barrahmun en Monique Schreurs zijn ervan overtuigd: delen is vermenigvuldigen en het loont om buiten de gebaande paden te treden. Door anders te denken én te doen, proberen ze bij advocatenkantoor Boels Zanders in te spelen op de behoeften van hun cliënten. Neem bijvoorbeeld de krapte op de arbeidsmarkt. Boels Zanders wijdt daar tijdens hun jaarlijks congres een uitgebreide kennissessie aan.

Live congres juni

Het kantoor maakt zich na twee jaar online bijeenkomen weer op voor een live congres in juni. De traditie bestaat al jaren en is in de omgeving uniek in zijn omvang. Ongeveer 200 bezoekers komen jaarlijks bijeen: relaties van Boels Zanders, maar ook andere geïnteresseerden. Iedereen is welkom en inschrijven kan via de website. Ook dit jaar staat kennis delen centraal. Monique: ‘De thema’s zijn actualiteiten. Denk aan wetsvoorstellen en jurisprudentie, privacy op de werkvloer en de arbeidsrechtelijke mogelijkheden om werknemers aan je bedrijf te binden. En we sluiten natuurlijk af met een borrel.’

Goede balans

Hayat: ‘Wij bewegen mee met de conjunctuur. In tijden van crisis krijgen we veel vragen over (collectief) ontslag. Op dit moment krijgen wij vaak van onze cliënten terug dat het moeilijk is om gekwalificeerd personeel te werven en te behouden. Nou, dan denken wij: welke arbeidsrechtelijke tools kunnen voor deze vraag ingezet worden? Dat betekent onder andere out of the box-denken. Tijdens het congres gaan we hier dieper op in. Het draait onder meer om balans, een open mind, faciliteren en tevreden houden.’ Monique: ‘Neem bijvoorbeeld Boels Zanders. We maken een echte verbinding. Als groot advocatenkantoor met drie vestigingen wordt er alles aan gedaan om iedereen te boeien en geboeid te houden. Boels Zanders is een goede opleider. Onze teams kijken multidisciplinair om onze klanten echt te kunnen helpen.’

Inspelen op de vraag

Boels Zanders probeert altijd in de schoenen van ondernemers te gaan staan en deze preventief te adviseren. Monique: ‘Neem de AVG en privacy zaken. Natuurlijk kunnen we de wet toelichten. Maar dat is eigenlijk niet zo interessant voor onze klanten. Die willen weten wat wel en niet mag. Mag je de mail uitlezen van een werknemer die al lang ziek is? Wat moet je doen als je een datalek hebt gehad? En hoe erg is het als er per ongeluk intern een mail wordt verstuurd met privacygevoelige informatie van een collega daarin? Die kennis delen we ook graag. Omdat alle ondernemers er tegenaan lopen en gebaat zijn bij informatie.’

Tekst: Jenneke de Roij

 

Mei 2022