Skip to main content

Zaterdag 19 september is het World Clean Up Day. Tijdens deze dag steken medewerkers van Boels Zanders de handen uit de mouwen om, ondersteunend aan Maas CleanUp, de Limburgse Maas weer een stuk schoner te maken. Vanaf een plastic whale boot wordt er onder andere plastic en afval uit de Maas gehaald en ook langs de oevers vinden er diverse opruimacties plaats.

Tijdens Maas CleanUp werkt het bedrijfsleven samen met 5.000 vrijwilligers aan het opruimten van zwerfafval in en rond de Maas. Onder het motto “Clean rivers, better business” nemen wij met  Limburgse bedrijven het voortouw om het groeiende zwerfafvalprobleem aan te pakken. De hoeveelheid afval in rivieren, op stranden en in oceanen bewijst dat de gevolgen van onze consumptiemaatschappij groot zijn. Door zelf het goede voorbeeld te geven, roepen wij andere bedrijven op hun verantwoordelijkheid te nemen. Hiermee brengen we maatschappelijk verantwoord ondernemen naar de kern van de zaak. Meer informatie is te vinden www.maascleanup.nl

Onlangs is er een interview gehouden met Harm Heynen, managing partner, over het belang dat wij zien in de rol van de Maas in Limburg:

Wat hebben jullie met de Maas?

Harm Heynen: “De Maas is onlosmakelijk verbonden met Limburg en de Limburgers. Niet voor niets noemen veel Limburgers de Maas nog altijd ‘Mooder Maas’. De Maas en haar oevers geven een uniek gezicht aan de gastvrijheid en het ondernemerschap in Limburg. Daarnaast zorgt zij voor een nationale én internationale verbinding die past bij de uitstraling van Boels Zanders. Wij moeten er samen alles aan doen om deze belangrijke levensader in optimale conditie te houden. Daar zetten wij ons graag voor in”.

Wat komen jullie brengen?

“Als partner van meerdere Limburgse initiatieven op gebied van Landschap én Milieu dragen wij hier ook graag ons steentje bij. Behoud van een gezond landschap is van belang voor de provincie waar wij wonen, werken, leven én waarin onze kinderen opgroeien. Naast onze persoonlijke inspanning proberen wij ook bij te dragen aan de draagkracht en zichtbaarheid van dit initiatief binnen én buiten Limburg”.

Wat willen jullie er (naast plastic) uithalen?

Harm Heynen: “Wij hopen dat het niet bij dit initiatief blijft en dat de bewustwording bij eenieder er meer komt om op een gezonde manier om te gaan met onze provincie. Voorkomen is immers beter dan genezen. Wij hopen dat ook dat veel bedrijven én inwoners van Limburg dit initiatief omarmen en voorzetten. Samen kunnen we het verschil maken!”