Bouwrecht
De advocaten van Bouwrecht helpen onder meer met het opstellen en beoordelen van aannemingsovereenkomsten, bestekken en algemene voorwaarden in de meest brede zin. Wij zijn bekend met de in de bouw gehanteerde (alternatieve) contractvormen en de standaardvoorwaarden.

Wij adviseren en procederen (zowel voor de burgerlijke rechter als arbitrage) over ondermeer aansprakelijkheid, meer- en minderwerk, bijbetaling, het uitoefenen van het retentierecht, het gebruik van alternatieve bouwstoffen en opleveringen en daaruit volgende discussies over bijvoorbeeld gebrekkig werk of vertragingsschade.

Verder ondersteunen wij op het gebied van aanbestedings-, en mededingingsrecht bij de voorbereiding van en inschrijving op aanbestedingen. Ook staan wij zowel aanbesteders als marktpartijen bij in procedures waarin de uitkomst van een aanbesteding ter discussie is gesteld.

Boels Zanders Bindend Bouwadvies: bouwgeschillen oplossen in vertrouwen

In veel bouwgeschillen is een kort geding bij de rechter of bij de Raad voor Arbitrage geen optie. De betrokken partijen hebben simpelweg geen tijd voor een dergelijk langdurig traject. Voor bouwgeschillen waarin snel een bindende uitspraak van belang is, heeft Boels Zanders het Bindend Bouwadvies.

Een onpartijdige dienst die, ongeacht de fase van de bouw, snel rechtszekerheid biedt aan de betrokken partijen middels een bindende uitspraak die niet openbaar wordt gemaakt.

Het Bindend Bouwadvies wordt uitgevoerd door onze advocaten gespecialiseerd in aanbestedingsrecht, bouwrecht en vastgoedrecht. Zij beschikken over de juiste kennis en expertise om snel tot een eenduidig bindend bouwadvies te komen.

Bekijk hier meer informatie over onze bindend adviesprocedure.