Skip to main content

Hoe de Brexit definitief uitpakt is onduidelijk, maar dat de Brexit gevolgen heeft die voelbaar zullen zijn in internationale handelsrelaties staat buiten kijf. Stel, u levert goederen of diensten aan het Verenigd Koninkrijk. Of u staat op het punt om een samenwerkingsverband aan te gaan met een buitenlandse onderneming. In internationale handelscontracten kiezen partijen vaak voor de toepassing van Engels recht en de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechter, ongeacht of de partijen daadwerkelijk zijn gevestigd in het Verenigd Koninkrijk. De Brexit heeft mogelijk consequenties voor geschillen die ontstaan over de afspraken in dergelijke contracten en de beslechting van die geschillen.

Over dit onderwerp schreef Joanne Says van Ashfords LLP samen met Cyriel Heuts, juridisch medewerker bij Boels Zanders een artikel (verschenen in de februari editie van Advoc Gazette). U kunt dit artikel hier lezen. Heeft u na het lezen vragen, of wilt u meer informatie? 

2 maart 2017