Indien uw onderneming producten importeert vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK) zal de Brexit een extra aansprakelijkheidsrisico voor uw onderneming opleveren. Waar uw onderneming vóór de Brexit nog slechts als importeur werd aangemerkt, wordt u na de Brexit – als eerste importeur van producten van buiten de Europese Economische Ruimte – juridisch óók als producent aangemerkt.

De wet bepaalt dat de producent jegens een benadeelde aansprakelijk is voor schade die is veroorzaakt door een gebrek in het product. Dergelijke productaansprakelijkheid kan niet worden uitgesloten, ook niet als het gebrek niet aan uw schuld te wijten is. Afnemers die na u in de keten komen, kunnen hun aansprakelijkheid zelfs naar u als ‘producent’ doorschuiven.

Dit brengt een extra aansprakelijkheidsrisico met zich mee, wat grote gevolgen kan hebben voor uw onderneming. Als u contracteert met uw handelspartners in het VK, adviseren wij daarom om de aansprakelijkheidsverhoudingen nog beter vast te leggen. Daarbij verdient het aanbeveling om bijvoorbeeld een vrijwaring of extra zekerheden van de handelspartner uit het VK te bedingen. Tevens adviseren wij om te controleren of uw aansprakelijkheidsverzekering óók dekking biedt voor productaansprakelijkheid. Mogelijk wilt u ook uw handelspartner de verplichting opleggen om een deugdelijke productaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Indien uw onderneming producten produceert voor export naar het VK zult u te maken krijgen met regels van Brits recht. De inhoud van deze regels zal mede afhangen van een eventueel akkoord tussen de EU en het VK. Het wordt echter verwacht dat op het gebied van productaansprakelijkheid weinig zal veranderen. Het VK hanteert de Europese minimumstandaarden voor productaansprakelijkheid en lijkt – ook bij een harde Brexit – niet voornemens om hier veel van af te wijken.

Waar u als producent expliciet wel rekening mee dient te houden, is dat per 1 januari 2022 de CE-markering, indien benodigd, niet langer volstaat als bewijs dat uw product veilig is. Vanaf die datum zullen uw producten bij export naar het VK ook een zogenoemde UKCA-markering dienen te hebben, een bewijs dat uw product veilig is naar Britse standaarden. Met het verkrijgen van een dergelijke markering zullen de nodige tijd en kosten gemoeid zijn.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de gevolgen van de brexit? Bekijk dan onze brexit-pagina.