Skip to main content

Achtergrond informatie
In de periode van 22 augustus tot en met 30 augustus is/wordt een grote hoeveelheid brieven en e-mails verstuurd in verband met een faillissement. Het van een derde afkomstige adressen- en e-mailbestand dat daarbij noodgedwongen is gehanteerd, blijkt niet in alle gevallen te kloppen. Dat kan verschillende redenen hebben. De betreffende personen waren zelf medeverantwoordelijk voor het doorgeven van hun contactgegevens en wijzigingen daarvan. Dat is kennelijk niet in alle gevallen goed gegaan. Het niet-verzenden van de brieven en e-mails was helaas geen reële optie, omdat deze personen niet langs andere weg bereikt kunnen worden.

Zou u het volgende willen doen indien u een brief of e-mail heeft ontvangen die niet voor u bestemd is?

Brief/envelop
Indien u een brief ontvangt van Boels Zanders die niet voor u bestemd is, kunt u deze retour sturen aan Boels Zanders door eenvoudig retour afzender op de ongeopende envelop te schrijven en deze in de brievenbus te doen.

Mocht u de brief per ongeluk hebben geopend dan verzoeken wij u de envelop dicht te plakken alvorens deze aan ons retour te zenden.

E-mail
Indien u een email ontvangt die niet voor u bestemd is, kunt u deze verwijderen. In dat geval verzoeken wij om een bevestiging van de verwijdering te sturen naar noya@boelszanders.nl

Onze excuses voor eventuele ongemakken.