Skip to main content

Ter beveiliging van onder andere luchthavens wordt steeds vaker gebruik gemaakt van de zogenaamde “slimme” camera’s. Deze camera’s kunnen geseinde personen en voertuigen detecteren, zodat deze niet onopgemerkt voorbij kunnen rijden. Dat werpt de vraag op of luchthavens zonder meer gebruik mogen maken van “slimme” camera’s.

Wet bescherming persoonsgegevens
Slimme camera’s kunnen met behulp van verschillende technieken onder andere gezichten en kentekenplaten herkennen. Deze techniek kan bijvoorbeeld criminelen herkennen op het moment dat deze in de database zijn opgenomen. Door de inzet van slimme camera’s worden persoonsgegevens verwerkt; zo worden gegevens verzameld, vastgelegd en hoogstwaarschijnlijk ook bewaard.

De Wet bescherming persoonsgegevens kent hiervoor verschillende regels. Het verwerken van persoonsgegevens mag slechts als hierbij voldaan is aan diverse uitgangspunten. Zo moet er een grondslag te vinden zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens die het gebruik van dergelijke camera’s rechtvaardigt en moet de inzet van camera’s noodzakelijk zijn, mede gelet op de belangen van betrokkenen. Bovendien moet men rekening houden met bepalingen omtrent opslag en bewaring van de gegevens, de beveiliging van de gegevens en het eventueel informeren van betrokkenen over het gebruik van camera’s.

Luchthavens
Voor luchthavens geldt dus dat zij rekening moeten houden met de belangen van betrokkenen/reizigers. Een luchthaven zou het gebruik van camera’s kunnen stoelen op de grondslag “gerechtvaardigd belang”, zoals genoemd in de Wet bescherming persoonsgegevens. Het gerechtvaardigd belang van de luchthaven zal hoogstwaarschijnlijk zijn om de luchthaven te beveiligen, zodat reizigers zonder problemen op weg kunnen naar hun bestemming. De belangen van reizigers (privacy) verzetten zich niet tegen het gebruik van slimme camera’s, zolang deze alleen gebruikt worden voor het seinen van bepaalde personen en/of voertuigen. Wel zal de luchthaven acht moeten slaan op de bewaartermijn. Gegevens mogen slechts bewaard worden voor zolang dit noodzakelijk is gelet op de beoogde doeleinden.

Meer informatie?
Heeft u vragen over toepassing van cameratoezicht en in welke gevallen dit geoorloofd is? Neem dan contact op met onze collega’s van het team privacy.