Cannabis & compliance

Legal Compliance en Toezicht

Compliance in de gelegaliseerde cannabisteelt

Op onze algemene pagina over Compliance en Toezicht hebben wij uitgebreid stilgestaan bij het feit dat het voor ondernemers belangrijk is te weten welke wet- en regelgeving op de onderneming van toepassing is. In de ene sector is een goed compliance beleid belangrijker dan de andere. Dit houdt verband met de risico’s die u als ondernemer loopt wanneer u niet voldoet aan de geldende regelgeving. Lees hieronder meer over de bestaande risico’s en het verschil dat een goed compliance beleid kan maken.

Belang van legal compliance en bepaalde sectoren

In bepaalde sectoren bestaat een groter financieel of strafrechtelijk risico wanneer  u als dienstverlener, producent, toeleverancier of pandeigenaar wordt geconfronteerd met partijen die er illegale activiteiten op nahouden.

Dit risico speelt met name bij diensten of producten die niet illegaal zijn, maar wel voor illegale activiteiten kunnen worden gebruikt. Denk aan het leveren van een kas met daarin lampen en een complete teeltinstallatie voor optimale teelttoepassingen. Wanneer deze producten (on)bewust worden geleverd aan de teler van (illegale) cannabis loopt u een mogelijk risico. Een compliance beleid zorgt ervoor dat u mogelijke risico’s inperkt en mogelijke illegale activiteiten vaak vooraf signaleert.

Gelegaliseerde cannabisteelt

Het algemene beeld bestaat dat de teelt van cannabis illegaal is. Dit is niet altijd het geval. De teelt van cannabis voor medicinale doeleinden is in steeds meer landen binnen Europa en daarbuiten gelegaliseerd. In Nederland is zelfs een experiment gestart voor het legaliseren van cannabisteelt voor recreatieve doeleinden. Het telen van cannabis is dus onder bepaalde voorwaarden toegestaan. Voor u als toeleverancier van producten en diensten of verhuurder in deze sector staat het u dan ook vrij deze telers te beleveren en met deze afnemers zaken te doen. Maar wat gebeurt er als deze teler een ongeldige ontheffing heeft gekregen of zijn vergunning is verlopen? In die situaties wordt de scheidslijn tussen legale en illegale bedrijfsvoering dun. Daarom is het van belang om altijd vooraf na te gaan of uw afnemer legaal opereert. Met een goed compliance beleid zorgt u dat u grip houdt op uw afnemers en/of huurders en altijd weet met wie u zaken doet.

Een goed compliance beleid is belangrijk ook wanneer u een coffeeshop exploiteert of teler bent van gelegaliseerde cannabis. In die situaties is het erg belangrijk dat u altijd aantoonbaar over de juiste vergunningen beschikt en uw onderneming aan de gestelde (kwaliteits)eisen voldoet om de vergunning te behouden. Boels Zanders heeft ruime ervaring binnen deze complexe sector en is u graag van dienst bij het opzetten van een compliance beleid.

Producten en diensten

Team Legal Compliance van Boels Zanders heeft ruime ervaring binnen deze complexe sector en adviseert onder andere toeleveranciers, pandeigenaren en coffeeshophouders bij het opzetten van een compliance beleid. Voor deze specifieke sector bieden wij de volgende producten en diensten. Heeft u een concrete vraag bekijk dan hier direct onze meestgestelde vragen.

Meestgestelde vragen

Zoals eerder omschreven bestaat het risico dat u producten of diensten levert en wordt geconfronteerd met illegale praktijken (van derden). Mogelijk twijfelt u daardoor wat u moet doen of hoe u dit vooraf kunt controleren. Welke verantwoordelijkheid heeft u als toeleverancier? De vergunning van uw afnemer kan zijn verlopen of de afnemer handelt in strijd met de afgegeven vergunning door meer te telen dan is toegestaan. Het is ook mogelijk dat u geconfronteerd wordt met illegale teelt van uw huurder in door u ter beschikking gestelde (bedrijfs)panden. Het kan ook zijn dat u zelf een coffeeshop exploiteert en geconfronteerd wordt met handhavend optreden van de gemeente. Bent u toeleverancier, pandeigenaar of coffeeshophouder en heeft u specifieke vragen over de gelegaliseerde cannabisteelt? Wij hebben hieronder de meestgestelde vragen met antwoorden voor u op een rijtje gezet. Wilt u weten welke producten en diensten wij in dat kader kunnen aanbieden? Klik dan hier.

Toeleveranciers

Pandeigenaren

Meer informatie?

Wilt u meer informatie over legal compliance en toezicht, de legalisering van cannabis en de dienstverlening van Boels Zanders? Neem contact op met Monique Schreurs of Merel Lentjes.

Gerelateerde blogs

Website feedback

Wij stellen uw mening erg op prijs. Om uw ervaring te verbeteren vragen wij ongeveer 1 minuut van uw tijd om onze website te beoordelen.

You have Successfully Subscribed!