Skip to main content

Vanaf 1 februari 2019 maakt de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) deel uit van de Nederlandse Reclame Code (NRC).

De Stichting Reclame Code
De Stichting Reclame Code bestaat reeds 50 jaar en beoogt de betrouwbaarheid en geloofwaardigheid van reclame te waarborgen. Reclame is iedere openbare en directe dan wel indirecte aanprijzing van goederen, diensten of denkbeeld. De Stichting heeft een onafhankelijke commissie, de Reclame Code Commissie. De Reclame Code Commissie toetst of reclame voldoet aan de NRC.

De NRC is opgebouwd uit twee delen, te weten een algemeen deel en een bijzonder deel. In het algemene deel is opgenomen dat reclame niet misleidend en in strijd met de waarheid mag zijn. De bijzondere reclamecodes gelden voor specifieke producten of diensten.

De Code Aanprijzing Gezondheidsproducten
Een van de bijzondere reclamecodes is de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG). De CAG is van toepassing op reclame voor voedingssupplementen en andere waren die een verwantschap vertonen met geneesmiddelen. Per 1 februari 2019 maakt de CAG onderdeel uit van de NRC. Daarmee kan worden opgetreden door de Reclame Code Commissie, indien sprake is van strijdigheid met de CAG.

In de CAG wordt onder gezondheidsproducten het volgende verstaan: Voedingssupplementen en andere warenwetproducten in een farmaceutische vorm en een farmaceutische presentatie en/of waarvoor een aan gezondheid gerelateerde primaire functie wordt geclaimd.

De CAG bevat bepalingen waaraan reclame voor gezondheidsproducten moet voldoen. Zo is reclame voor gezondheidsproducten waarbij sprake is van een aanprijzing met geneeskundige inhoud of een toespeling op geneeskundige inhoud niet toegestaan. Gezondheidsproducten zijn per definitie geen geneesmiddelen of hulpmiddelen. Medische indicaties mogen dan ook niet worden aangeprezen en de geneeskundige werking niet mag worden gewekt. Daarbij moet voor het publiek duidelijk zijn dat het product geen geneesmiddel of medisch hulpmiddel is.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over reclame uitingen voor gezondheidsproducten of producten in het algemeen? Neem dan vrijblijvend contact op met Merel Lentjes of een van de advocaten in het team Food & Agri.

April 2019