Compliance voedings- en levensmiddelen

In de ene sector is een goed compliance beleid belangrijker dan de andere. Dit houdt verband met de risico’s die de onderneming loopt wanneer niet wordt voldaan aan de wet. Weten aan welke wet- en regelgeving uw onderneming dient te voldoen is dan ook de eerste stap. Voor een meer algemene toelichting over het belang van goede compliance verwijzen wij u graag naar onze algemene pagina over Compliance en Toezicht.

Compliance in de voedings- en levensmiddelensector

In bepaalde sectoren of bedrijfsvoering bestaat een groter risico wanneer je als producent of leverancier geldende wet- en regelgeving overschrijdt. De gevolgen die het niet naleven van wet- en regelgeving kan hebben, kunnen enorm zijn. Dit speelt ook in de voedings- en levensmiddelensector. Denk aan het terugroepen van producten uit de winkels (recall) in de gehele voedselketen. Dit zijn enorme operaties en de omvang van de (imago)schade kan groot zijn.

De Food & Agri branche is op Europees niveau sterk gereguleerd. Dit betekent dat er diverse kwaliteitseisen gelden voordat een product op de markt mag worden gebracht. Deze regels gelden om de veiligheid van consumenten te waarborgen en er zeker van te zijn dat de kwaliteit van de producten in de voedselketen is gewaarborgd. De eisen gelden binnen de Europese Unie, maar in veel gevallen ook bij export naar landen buiten Europa.

Compliance beleid

In Nederland houdt onder andere de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) toezicht op de kwaliteit van voedings- en levensmiddelen. De NVWA kan handhavend optreden als een overtreding wordt geconstateerd. Een waarschuwing of boete kan voorkomen worden met een compliance beleid.

Met een goed compliance beleid houdt u grip op uw productieproces en weet u altijd aan welke kwaliteitseisen uw product moet voldoen. Een goed compliance beleid geeft u inzicht in de wet- en regelgeving die op uw bedrijf van toepassing is en voorkomt dat de regels worden overtreden. Daarnaast kunnen risico’s worden beperkt als er toch sprake blijkt van een overtreding.

Wat kunnen wij voor u doen?

Compliance omvat daarmee de gehele bedrijfsvoering. Onze specialisten uit Team Food & Agri hebben veel kennis van de geldende wet- en regelgeving in deze branche en brengen dit graag voor uw organisatie in kaart. Wij kunnen u op basis daarvan adviseren of de bestaande contracten en voorwaarden voldoende bescherming bieden, of er aanvullend beleid moet worden opgesteld en hoe dit beleid in de organisatie kan worden geïmplementeerd.

Wilt u meer informatie over legal compliance en toezicht, de gelende wet- en regelgeving in de voedings- en levensmiddelensector en de dienstverlening van Boels Zanders? Neem dan contact op met Merel Lentjes of één van onze advocaten van Team Food & Agri.