Skip to main content

In onze blog “Van Wob naar Woo per 1 mei” zijn de belangrijkste wijzigingen die de Wet openbaarheid van bestuur (Woo) op het gebied van de passieve openbaarmaking met zich mee zal brengen, besproken. In dat kader is aandacht besteed aan de weigeringsgrond “persoonlijke beleidsopvattingen voor intern beraad”.

De praktijk leert dat bestuursorganen geneigd zijn om concept-stukken nooit openbaar te maken. Dit omdat zij in de veronderstelling verkeren dat conceptversies altijd zijn aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen. De rechtbank Midden-Nederland oordeelt in een recente uitspraak van 10 juni 2022 (ECLI:NL:RBMNE:2022:2280) nog onder het regime van de Wob – dat deze veronderstelling onjuist is. Per geval zal moeten worden geoordeeld of:

(i) de concepten zijn opgesteld voor intern beraad; en

(ii) de passages, die anders zijn verwoord dan in de uiteindelijke eindversie, zijn aan te merken als persoonlijke beleidsopvattingen.

Deze uitspraak leert dan ook dat concepten altijd bij de behandeling van een Wob/Woo-verzoek betrokken dienen te worden. Per geval zal volgens de rechtbank moeten worden geoordeeld of het concept is opgesteld voor intern beraad én of de passages die de eindstreep niet hebben gehaald, kwalificeren als persoonlijke beleidsopvattingen of bijvoorbeeld slechts als feitelijke informatie. Oplettendheid is dus vereist.

Heeft u over deze blog of de Woo nog vragen? Neem dan contact op met Nikki Janssen en Steven Bastiaans, van Team Bestuursrecht. Zij zijn bereikbaar via janssen@boelszanders.nl en bastiaans@boelszanders.nl of 06-25279186 en 06-11651181.

 

Juli 2022