Het doel van een concern is risicospreiding: voorkomen dat goedlopende onderdelen van het concern worden geraakt door financiële moeilijkheden van een zwakkere schakel binnen de groep.

Voor alle stakeholders – financiers, concernvennootschappen, bestuurders en aandeelhouders – is het daarom van belang dat de financieringsstructuur geoptimaliseerd is.

De advocaten van team Financiering en Zekerheden houden het overzicht en geven praktisch advies. Denk aan het tijdig maken en vastleggen van afspraken over meer-partijen verrekening en cashpooling, regres en subrogatie, hoofdelijke aansprakelijkheid en (persoonlijke) zekerheden.

Om uw interne en externe financieringsstructuur makkelijk in kaart te brengen en een risicoanalyse te kunnen uitvoeren, werd een legal finance tool ontwikkeld: de financieringscheck.