terugblik congres 2021

Terugblik congres

Fijn dat u er bent. Met plezier kijken wij terug op Hét Boels Zanders congres, de kracht van ambitie van woensdag 17 november 2021. Via onderstaande video heeft u gelegenheid om de gesprekken die onze congres-host Tom Jessen had met topondernemers Paul Berden (Algemeen Directeur Berden Mode, Wonen & Meer) en Jan Klerken (Ambassadeur Scelta Mushrooms) en bestuurder Ria Stienen (wethouder gemeente Nederweert/interim hr manager) op uw gemak terug te kijken. Via de link ‘Bekijk de parallelsessies’ heeft u toegang tot vijf inspirerende parallelsessies over uiteenlopende juridische onderwerpen.

Informatie parallelsessies

Compliance en sanctiewetgeving

Sprekers: Monique Schreurs & Jeffrey van Nuland

Samen met u bespreken we wat compliance inhoudt en welke impact het kan hebben op uw organisatie. Daarbij is er met name aandacht voor sanctiewetgeving op grond waarvan de mogelijkheid om handel te drijven wordt beperkt of cliënten verplicht worden tot nader onderzoek naar hun handelspartners. Bovendien gaan we nader in op de redenen waarom organisaties regelmatig informatie over de zeggenschap c.q. eigendomsstructuur van de onderneming moeten delen met diverse instanties.

De vlucht naar voren, herstructureren onder eigen regie

Sprekers: Flip Schreurs & Merel Lentjes

Wanneer uw bedrijf een spannende periode doormaakt is het alle hens aan dek. Pogingen om te herstructureren of redden wat er nog te redden valt. Waar vroeger de uiterste remedie voor een (succesvolle) herstructurering van ontstane schulden het faillissement was, zijn lessen getrokken uit diverse economische crises. Het kan zinvol zijn om een faillissement te voorkomen en het wettelijk instrumentarium daarvoor is uitgebreid. In deze parallelsessie wordt het nieuwe herstructureringslandschap besproken waar insolventieadvocaten en ondernemers zich in bevinden. Ook wordt inzichtelijk gemaakt welke nieuwe kansen er zijn voor u als ondernemer om het tij te keren.

Wet kwaliteitsborging

Sprekers: Ward van Loo & Loes Vissers

Na een wetgevingsproces dat maar liefst 20 jaar in beslag genomen heeft, treedt naar verwachting vanaf 1 juli 2022 de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in werking. De Wkb beoogt de kwaliteit van bouwwerken te verbeteren door de positie van opdrachtgevers te versterken en het gemeentelijk bouwtoezicht gedeeltelijk te privatiseren.

Tijdens deze sessie praten we u graag bij over deze wetswijziging, de laatste ontwikkelingen en wat dit voor u en uw bouwproject kan betekenen.

Actualiteiten in het arbeidsrecht

Sprekers: Jean-Luc Coenegracht en Sanne Dolstra

Arbeidsrechtelijke wet- en regelgeving is continu in beweging. Ieder jaar worden er opnieuw wijzigingen doorgevoerd in de wetten en worden regelingen vaak uitgebreid of ingeperkt. We praten u tijdens deze sessie graag bij over de laatste stand van zaken, relevante toekomstige wetswijzigingen en arbeidsrechtelijke jurisprudentie.

Daarnaast zijn de gevolgen van Corona helaas nog steeds een feit en daar zijn we voorlopig nog niet van af. Wat is de laatste stand van zaken rondom coronamaatregelen op de werkvloer en wat zijn de ontwikkelingen rondom het thuiswerken? Ook hier gaan we tijdens de sessie ‘Actualiteiten in het arbeidsrecht’ kort op in.

Financiering en zekerheden

Sprekers: Helen Houben en Remco Rosbeek

Om risico te spreiden, worden activiteiten vaak verspreid over verschillende vennootschappen. Voldoende is dit echter niet. Door de financiële verbanden die het gevolg zijn van sterke onderlinge verwevenheid tussen de vennootschappen, juridisch te structureren worden risico’s beperkt en wordt het  concern meer veiligheid geboden.

Tijdens deze parallelsessie praten wij u graag bij over de belangrijkste aandachtspunten.

Contactgegevens

Heeft u vragen over het BZ congres dan kunt u contact opnemen met Olivier van der Brugge via brugge@boelszanders.nl of telefonisch via +31 (0)6 41 30 85 47.