Skip to main content

De COVID-19/coronacrisis stelt ons voor grote uitdagingen. Er wordt met man en macht gewerkt om het tij te keren. Door het kabinet worden met een ongekend tempo noodmaatregelen genomen om de gevolgen van de crisis te minimaliseren. Desondanks lijkt het onvermijdelijk dat er zware klappen zullen vallen, met name in bepaalde sectoren. Het aantal faillissementen lijkt nu al toe te nemen.

Wij hopen uiteraard dat u de crisis zonder al te veel kleerscheuren doorstaat. Voor het geval u verwacht dat toch aanzienlijke financiële problemen ontstaan wijzen wij u op een paar aandachtspunten. Het lijken wellicht open deuren, maar ze zijn gebaseerd op ervaringen uit de praktijk.

Diverse ondernemers gebruiken met name de berekende marge op producten/diensten om ervoor te zorgen dat zij op het einde van de rit winst maken. Het is nu echter belangrijker dan ooit om ook de liquiditeitspositie goed te monitoren. Om het makkelijker te maken: wat is het banksaldo/krediet op een bepaald moment in de toekomst? Kunnen de te verwachten kosten daarmee worden betaald? Dit kan het beste worden gemonitord door een liquiditeitsbegroting op betalingen-, week- en/of maandbasis te maken. Het is belangrijk om realistische schattingen te maken. Is het bijvoorbeeld waarschijnlijk dat een debiteur in een getroffen branche op de normale wijze betaalt?

En hoe ver kun je dan het beste vooruit kijken? Het antwoord hangt sterk af van de onderneming. In de regel is het van belang om vast te stellen of grote vaste periodieke kostenposten naar verwachting kunnen worden betaald. Een concreet voorbeeld: kan het vakantiegeld volledig en op tijd worden betaald?

Stel dat het op basis van de begroting voorzienbaar is dat er serieuze problemen zullen ontstaan en dat er drastisch moet worden ingegrepen. Hoe vervelend het ook is: bij het kiezen uit twee kwaden kan een faillissement de optie zijn die het minste schade en leed veroorzaakt. Dit hangt overigens zeer sterk af van de omstandigheden, zoals de wijze van financiering en de mogelijkheden om een doorstart te realiseren.

Een faillissement kan bijvoorbeeld de voorkeur verdienen boven een slepende personele reorganisatie. Indien de kans groot is dat het snijden in de loonkosten onvoldoende is om een faillissement af te wenden dan leidt een reorganisatie tot een boel kosten, waaronder de verplichting ontslagvergoedingen te betalen. In een faillissement vervalt het recht van werknemers op de wettelijke transitievergoeding bij ontslag. De uitwerking van deze wettelijke regel is toegelicht in een eerdere blog.

Het is van belang om nu uw risico’s en opties te onderzoeken. Alleen dan kunt u aan de hand van reële verwachtingen een beslissing nemen. Optimisme is goed voor de gemoedsrust, maar het kan gevaarlijk zijn bij het nemen van beslissingen met financiële implicaties. Indien blijkt dat u de handdoek in de ring moet gooien dan kunt u deze conclusie beter op tijd trekken. Uw financieel adviseur kan u daarbij ondersteunen.

In de praktijk benaderen bedrijven in moeilijkheden adviseurs vaak pas om ‘vijf over twaalf’. Met regelmaat hebben DGA’s hun buffer aan privévermogen en pensioenspaargeld dan al aangewend in een poging om een faillissement van hun levenswerk te vermijden. Soms biedt een tijdig aangevraagd faillissement een uitweg die beter is voor de ondernemer, het personeel en de leveranciers en biedt het uitzicht op een tweede kans. Dat geldt ook in deze tijden van crisis.

Op onze website treft u het antwoord op uiteenlopende juridische vragen in relatie tot het COVID-19 virus.

Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Max van de Wolde of één van de andere advocaten van team Insolventie & Herstructurering.

2 april 2020