Voorbeelden

Het team is betrokken geweest bij diverse onderzoeken. Wij voeren veelvuldig oorzakenonderzoeken uit in faillissementen. Regelmatig worden curatoren bijgestaan, maar steeds vaker wordt bijstand verzocht door een bestuurder die wordt aangesproken door een curator op basis van een gebrekkig oorzakenonderzoek.

In een onderzoek is, samen met IT-specialisten en forensisch accounts, vastgesteld dat het management op basis van valse facturen middelen aan de vennootschap onttrok. Dit geld werd vervolgens gebruikt om luxe consumptiegoederen te kopen. De aandeelhouders waren hiervan de dupe.

In weer een ander onderzoek is, samen met onder meer schriftdeskundigen, vastgesteld dat een overeenkomst was geantedateerd. Dit was een cruciaal punt in de discussie tussen twee ruziënde partijen, waarbij de vraag zeer relevant was of een bepaalde overeenkomst was overeengekomen.