Cursusaanbod Arbeidsrecht

Team Arbeidsrecht verzorgt cursussen en workshops, bij u op kantoor of op een van onze eigen kantoren. Desgewenst zijn er ook mogelijkheden om een cursus digitaal te laten plaatsvinden. Onze cursussen duren ongeveer 2 uur. De inhoud van onze cursussen kan naar uw eigen wensen worden bepaald. Onze cursussen zijn in het bijzonder geschikt voor HR medewerkers, leidinggevenden en/of bedrijfsjuristen, maar natuurlijk bieden wij ook cursussen aan voor een breder publiek. Het niveau van de cursus (basis of meer verdiepend) stellen wij dan ook graag in overleg met u vast. Het doel van onze cursussen is met name het bieden van praktische handvatten voor uw organisatie, het onder de aandacht brengen van belangrijke aandachtspunten en het delen van onze kennis over de meest recente arbeidsrechtelijke ontwikkelingen. Daarbij houden wij uiteraard rekening met dat wat binnen uw branche van belang is.

Dossieropbouw (en disfunctioneren)

Deze cursus biedt praktische handvatten voor het opbouwen van een personeelsdossier en het begeleiden van werknemers, bijvoorbeeld in geval van disfunctioneren. Welke documenten dient het dossier in ieder geval te bevatten? Welk (verbeter)traject dient te worden doorlopen? Hoe dient, in het kader van dossieropbouw, om te worden gegaan met de privacy rechten van de werknemer? Deze vragen en meer komen aan bod in deze cursus. Deze cursus is zeer geschikt voor leidinggevenden.

Ontslagprocedures / ontslagrecht

Welke vormen van ontslag zijn er? Welke rechten en mogelijkheden heeft een werkgever? Welke rechten heeft de werknemer om zich tegen een ontslag te verweren? Welke stappen dienen te worden doorlopen? Wij zoomen hier graag samen met u op in.

Privacy op de werkvloer

Wat houdt het begrip privacy in en hoe uit zich dit in de praktijk? Onder welke voorwaarden mogen personeelsgegevens worden verwerkt? Hoe wordt omgegaan met gegevens van sollicitanten en van zieke werknemers? Wat is van belang in het geval van een datalek? Wat zijn de gevolgen van een onrechtmatige verwerking van de gegevens van uw werknemers? Leer alles over privacy op de werkvloer tijdens deze cursus.

Thuiswerken

Welke mogelijkheden zijn er om thuiswerken voor werknemers te faciliteren? In hoeverre kan werkgever de werknemer instructies geven omtrent thuiswerken en is het mogelijk werknemers te controleren? Wat heeft een thuiswerkregeling voor voordelen? Hoe ver reikt de zorgplicht van de werkgever ten aanzien van thuiswerkende werknemers en hoe dient te worden omgegaan met de naleving van de Arbeidsomstandighedenwetgeving en de Arbeidstijdenwet? Dit en meer bespreken wij graag met u tijdens deze cursus.

Flexibele arbeid

Deze cursus gaat in op de wijzigingen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans voor (het werken met) oproepkrachten heeft gebracht. Welke vormen van flexibele arbeid zijn mogelijk? Welke verplichtingen gelden voor de werkgever bij het oproepen van flexibele arbeidskrachten? Welke rechten komen toe aan de oproepkracht? Wat is mogelijk voor werkgevers die actief zijn binnen een branche waarin seizoensinvloeden een grote rol spelen? In deze cursus leert u meer over het inzetten van flexibele arbeid binnen de organisatie.

Wijziging van arbeidsvoorwaarden

Onder welke omstandigheden kan een werkgever (eenzijdig) arbeidsvoorwaarden van werknemers wijzigen? Wat komt hierbij kijken en waar moet er in het bijzonder op worden gelet? Dit en meer in onze cursus over (eenzijdige) wijziging van arbeidsvoorwaarden.

Zieke werknemer

Welke stappen moeten worden doorlopen in geval van (langdurige) ziekte? Wat zijn de rechten en plichten van een werknemer en werkgever? Welke (financiële) gevolgen heeft het ziek uit dienst treden van de werknemer? Onder andere deze vragen omtrent ziekte en re-integratie komen tijdens deze cursus aan de orde.

Eigenrisicodragerschap

Wat houdt het zijn van eigenrisicodrager in? Welke voordelen biedt dit en welke risico's kleven hieraan? Welke stappen moeten worden genomen om eigenrisicodrager te worden?

Medezeggenschapsrecht (Wet op de Ondernemingsraden

Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschapsrecht? Welke vormen van medezeggenschap worden onderscheiden? Wanneer dient het medezeggenschapsorgaan te worden geïnformeerd of bij de besluitvorming te worden betrokken. Welke eisen worden er gesteld aan de informatieverschaffing? Wanneer is het verplicht en wanneer vrijwillig? In deze cursus komen de relevante onderwerpen op het gebied van werknemers medezeggenschap aan bod.

Statutair bestuurder

De statutair bestuurder heeft veelal, naast de vennootschapsrechtelijke band, ook een arbeidsrechtelijke relatie met de vennootschap. Wat betekent dit voor de positie van de statutair bestuurder? Gelden voor de statutair bestuurders bijzondere regels waarmee rekening moet worden gehouden? Gelden er grenzen voor de beloning van de statutair bestuurder? Praktische en juridische onderwerpen met betrekking tot de arbeidsrechtelijke positie van de statutair bestuurder, komen aan bod in deze cursus.

Specialisatiemodule Arbeidsrecht

De op deze pagina gegeven weergave van onderwerpen, is niet uitputtend bedoeld. In overleg met u stellen wij graag een cursus samen met een op maat gemaakte inhoud.

Arbeidsrecht voor ambtenaren

Sinds 1 januari 2020 geldt met de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) voor ambtenaren het 'nieuwe arbeidsrecht'. Hoewel de rechtspositie van ambtenaren op veel punten gelijk is getrokken met het private arbeidsrecht, bestaan er nog steeds verschillen. Zo heeft de CAO Gemeenten een eigen karakter en is de Ambtenarenwet nog steeds op de rechtspositie van ambtenaren van toepassing. In deze cursus zoomen wij in op diverse arbeidsrechtelijke (deel)onderwerpen die voor uw personeel van belang zijn. Ook gaan wij in op de eerste 'Wnra-uitspraken'.

Interesse in een cursus Arbeidsrecht?

Wilt u meer informatie over onze Arbeidsrecht cursussen en onze dienstverlening?

Neem dan gerust contact met ons op