Skip to main content

Eerder heeft de Autoriteit Persoonsgegevens al benadrukt dat het volgen van mensen in en rond winkels via de Wifi-signalen van mobiele apparaten zonder hen hierover te informeren in strijd is met de wet.

Veel winkels verzamelen via Wifi-tracking locatiegegevens van winkelbezoekers en voorbijgangers zonder hen hierover te informeren. Dit is in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Bovendien verzamelen en bewaren veel bedrijven meer gegevens dan noodzakelijk is voor het in kaart brengen van bezoekersaantallen. Het is dan ook zaak dat winkeliers maatregelen nemen om privacyinbreuk tegen te gaan.

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de detailhandel onlangs in een brief gewezen op de wettelijke eisen die gelden wanneer winkels gebruik maken van Wifi-tracking.

De voorwaarden voor Wifi-tracking
Wifi-tracking kan bijvoorbeeld zijn toegestaan als mensen er zelf toestemming voor hebben gegeven. Ook mag een organisatie Wifi-tracking inzetten als dit noodzakelijk is om haar diensten te kunnen verlenen. Er mag dan wel alleen in die periodes en die gebieden waarin het echt nodig is, worden gemeten. Op andere momenten en plaatsen zou de meetapparatuur uit moeten staan.

Behalve dat er een wettelijke grondslag moet zijn om persoonsgegevens te mogen verwerken, stelt de Wbp eisen aan de manier waarop gegevens mogen worden verwerkt. Winkels die Wifi-tracking inzetten, moeten klanten helder informeren over welke gegevens worden verzameld en waarvoor dat gebeurt. Dit moeten zij doen voordat de gegevens worden verzameld en vastgelegd. Daarnaast mogen de persoonsgegevens maar voor een beperkte periode worden bewaard, namelijk slechts zolang het noodzakelijk is voor het doel van de metingen. Voor meetgegevens binnen de winkels is dit maximaal 24 uur. Na die periode moeten gegevens direct worden vernietigd of onomkeerbaar worden geanonimiseerd.

Voor Wifi-tracking op de openbare weg zijn meer waarborgen nodig dan wanneer dit bijvoorbeeld in een winkel gebeurt. In de openbare ruimte moeten mensen zich onbespied kunnen bewegen. De gegevens moeten dan bijvoorbeeld onmiddellijk en onomkeerbaar worden geanonimiseerd zodra ze worden vastgelegd.

Heeft u vragen over deze privacyregels rondom Wifi-tracking of een andere vraag op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met ons team privacy.

19 juli 2016