Skip to main content

De uitbraak van het coronavirus heeft voor veel werkgevers grote gevolgen gehad. De maatschappelijke rol voor de Nederlandse voedselvoorziening, maakt de vleessector tot een vitale industrie. De bedrijven binnen deze sector – en de daar in dienst zijnde werknemers – hebben vanaf het begin van de uitbraak daarom veelal op locatie doorgewerkt. Recentelijk is binnen een aantal vleesbedrijven een uitbraak van het coronavirus geconstateerd. Wat hiervan de precieze oorzaak is, is in veel gevallen echter nog onduidelijk. Ten einde deze signalen niet te willen negeren en in de hoop verdere uitbraken binnen de branche te voorkomen, heeft de Centrale Organisatie voor de Vleessector (COV) grote en middelgrote slachterijen opgeroepen om het personeel te laten testen op het coronavirus.

Testen van de werknemers

Ten aanzien van het testen van het personeel is het van belang dat de werkgever daarbij de privacywetgeving in acht neemt. Zo mag de werkgever het personeel niet zelf controleren op corona. Alleen de (bedrijfs)arts mag dit doen. Deze deelt de uitslag vervolgens met de werknemer. Bestaat een vermoeden van besmetting met het coronavirus, dan zal de (bedrijfs)arts hierover met spoed in contact treden met de regionale GGD. De GGD zal vervolgens met werkgever overleggen over de te nemen maatregelen op de werkvloer. Gelet op de oproep van de COV wordt door de overheid en de GGD mogelijk een beleid opgesteld om op korte termijn het testen van de werknemers in de vleesverwerkingsindustrie mogelijk te maken.

Coronaprotocollen en maatregelen: op en naar de werklocatie

Onbekend is of de besmettingen op de werkvloer hebben plaatsgevonden. Hoewel de COV erkent dat het in de vleesindustrie lastig kan zijn om de voorgeschreven 1,5 meter afstand altijd te bewaren, merkt de COV ook op dat zij ziet dat bij bedrijven in de vleesverwerking de hygiënemaatregelen standaard hoog in het vaandel staan en dat hier ten tijde van de coronacrisis ook aanvullende maatregelen zijn getroffen. De COV benadrukt dat voor de vleesbedrijven die bij de COV zijn aangesloten, speciale coronaprotocollen zijn ontwikkeld om besmetting op de werkvloer te voorkomen. Zo zijn bij verschillende bedrijven schotten geplaatst tussen de werknemers bij het productieproces, of zijn ‘corona-toezichthouders’ aangewezen die toezien op naleving van de ingevoerde maatregelen.

Wel wordt opgeroepen om – naast de maatregelen op de werkvloer – speciale aandacht te besteden aan het transport van de werknemers van en naar het werk. Binnen de vleessector werken veel flexibele arbeidskrachten en arbeidsmigranten. Deze groepen reizen, vaker dan andere werknemers, gezamenlijk naar het werk. Het kan voorkomen dat de werkgever in het transport van de werknemers voorziet. In dat geval zal de werkgever ook ten aanzien van het vervoer maatregelen moeten treffen om dit zo veilig mogelijk te maken. Stel hierbij allereerst vast of voor gezamenlijk reizen daadwerkelijk een noodzaak bestaat en laat werknemers, waar mogelijk, alleen reizen (bijvoorbeeld met eigen vervoer). Is een gezamenlijke autorit noodzakelijk, dan zal tijdens het vervoer in beginsel de 1,5 meter norm in acht moeten worden genomen. Dit is in veel gevallen niet te handhaven. In dat geval is inzet van extra vervoermiddelen wellicht een optie, waarbij veelal dezelfde groepen werknemers volgens planning per auto samen kunnen reizen en zij daarbij op dezelfde plek in de auto plaatsnemen. Ook tijdens de rit zal in aanvullende beschermingsmaatregelen moeten worden voorzien. Denk aan hygiënemaatregelen (zoals het reinigen van de bedieningsmiddelen als het stuur, de versnellingspook, de deurklinken en het touchscreen), extra ventilatie (doe bij mooi weer het raam open) of desinfectiemiddelen en mondkapjes voor de werknemers. Communiceer de gedragsregels ook duidelijk richting de werknemers, om de werking van de maatregelen zo goed mogelijk te waarborgen. Tot slot is het raadzaam te controleren of deze regels ook in acht worden genomen bij het vervoer dat bijvoorbeeld door of in opdracht van het uitzendbureaus wordt georganiseerd.

Meer informatie

Het blijft voor bedrijven lastig om aan alle coronamaatregelen te voldoen. Het voorgaande geldt niet alleen voor bedrijven in de vleesindustrie, maar is ook van belang voor andere sectoren waarin met grote aantallen werknemers wordt gewerkt of waar in gezamenlijk transport van werknemers wordt voorzien. Hebt u vragen over wat de coronacrisis voor uw bedrijf inhoudt, of wilt u advies over de inpassing van de maatregelen in uw organisatie? Neem dan gerust op met een van onze specialisten van Team Food & Agri of Team Arbeidsrecht. Wij helpen u graag!

Juni 2020