Skip to main content

In dit artikel, gepubliceerd in School en Wet september 2016, gaan onderwijsspecialist Nicole Niessen en privacyspecialist Floor de Roos dieper in op de meldplicht datalekken. Wanneer is er sprake van een datalek? Wat te doen bij een datalek? Wat kunnen de gevolgen zijn bij het niet juist handelen? En dat allemaal naar aanleiding van het bericht dat op vrijdagavond 15 juli op nu.nl verscheen: “Gegevens scholieren mogelijk op straat na datalek”.