Skip to main content

Het College van Beroep van de Reclame Code Commissie heeft in haar uitspraak van 8 juli 2020 bepaald dat bepaalde uitlatingen op de website van de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO) in strijd zijn met de Nederlandse Reclame Code.

Klacht Wakker Dier

Tegen bepaalde uitingen op de website nederlanddraaitopzuivel.nl zijn door Wakker Dier klachten ingesteld. De website is onderdeel van de campagne die is gestart door de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO). Wakker Dier heeft bezwaar tegen de uitlatingen, omdat er wordt ingegaan op bepaalde aspecten van de zuivelproductie en zuivelsector in het algemeen en dit een vertekend beeld geeft.

Wakker Dier stelt dat informatie te absoluut wordt gepresenteerd en niet altijd volledig is. De wijze waarop de zuivelsector en zuivel wordt gepresenteerd zou misleidend zijn voor de consument. De uitingen die zijn geplaatst zijn te absoluut en daarmee misleidend voor de consument.

Procedure Reclame Code Commissie

De Reclame Code Commissie heeft in haar uitspraak van 23 april 2020 geoordeeld dat een aantal uitingen in strijd zijn met het bepaalde in artikel 7 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Artikel 7 bepaalt dat reclame niet oneerlijk mag zijn. De klacht werd op een aantal punten gegrond verklaard en stelt daarmee Wakker Dier in het gelijk. Hiertegen is door NZO beroep ingesteld bij het College van Beroep (“College”).

Bij de vraag of deze uitingen misleidend zijn overweegt het College het volgende. Of de uitingen misleidend zijn moet gekeken naar de totale uiting en moet dit worden gezien in de context waarin de bestreden mededelingen zijn gedaan, alsmede van de vermoedelijke verwachting van de gemiddelde consument. Hierbij is in algemene zin van belang dat de website als geheel onmiskenbaar is bedoeld om het publiek een gunstig beeld te geven over zuivel en de wijze waarop deze door de zuivelsector wordt geproduceerd. Daarbij wordt gedetailleerd ingegaan op diverse aspecten van de zuivelproductie. Juist de consument die hierin is geïnteresseerd, zal de website bezoeken. De gemiddelde consument zal begrijpen dat de website aanprijzend is bedoeld, maar zal tevens door het informatief ogende karakter van de uiting aannemen dat de inhoud daarvan (inclusief de bestreden uitingen) een representatief beeld geeft van de diverse aspecten van de zuivelsector en zal in zekere mate op de juistheid van de gedetailleerde informatie vertrouwen. Dit geeft aanleiding tot een striktere toetsing dan bij meer algemene uitingen, aldus het College.

Het College komt alles in overweging nemende tot de conclusie dat bepaalde uitingen op de website te absoluut zijn geformuleerd. Gelet op de aard en strekking van de website waarvan de uiting deel uitmaakt, was op dit punt enige toelichting op zijn plaats geweest om te voorkomen dat bij de gemiddelde consument onjuiste verwachtingen worden gewekt over de zuivelindustrie. Dit maakt dat de uitingen in strijd zijn met artikel 7 van de NRC. Het College doet dan ook de aanbeveling niet meer op dergelijke wijze reclame te maken.

Tot slot

Hieruit kan worden afgeleid dat in bepaalde omstandigheden een beperking kan worden opgelegd aan uitingen op websites over een product, dan wel sector. Wilt u meer informatie over de wijze waarop u reclame kunt maken voor voedingsmiddelen en waar u op moet letten? Dan kunt u daarover contact opnemen met Merel Lentjes of een van de andere advocaten van het Team Food & Agri.

Juli 2020