Skip to main content

De Societas Europaea (SE), ook wel de Europese NV genoemd, kan sinds 2004 als rechtsvorm worden gebruikt. De SE biedt ondernemers de mogelijkheid om een grensoverschrijdende rechtspersoon op te richten en maakt juridische fusies tussen bedrijven die in verschillende landen van de Europese Unie (EU) gevestigd zijn mogelijk. Het idee is om in de hele EU actief te kunnen zijn, zonder in elke afzonderlijke lidstaat rechtspersoonlijkheid te moeten verwerven.

Toch zijn er na 16 jaar nog niet zoveel SE’s actief. In de gehele EU zijn circa 3.500 SE’s opgericht, waarvan slechts circa 40 in Nederland. Hoe komt het dat Nederlandse ondernemers – in tegenstelling tot ondernemers in Duitsland – niet warmlopen voor de oprichting van een SE? Wij zetten hieronder de belangrijkste voor- en nadelen voor u uiteen.

Flexibele zetelverplaatsing

Een belangrijk voordeel is dat de zetel van een SE eenvoudig verplaatst kan worden naar een andere lidstaat, zonder dat de onderneming daarvoor ontbonden hoeft te worden en een nieuwe vennootschap hoeft te worden opgericht. Zo kan een ondernemer steeds inspelen op het meest gunstige vennootschapsrechtelijke en/of fiscale klimaat.

Hoog minimumkapitaal

Een ander voordeel – dat tegelijk ook een nadeel kan zijn – is dat het geplaatste aandelenkapitaal ten minste EUR 120.000 dient te bedragen. Hierdoor heeft de SE een sterkere uitstraling, terwijl het hoge minimumkapitaal tegelijkertijd ook een drempel kan vormen om een SE op te richten.

Internationale uitstraling

Voor veel internationaal georiënteerde ondernemingen is de ‘internationale uitstraling’ van de SE een reden om deze als rechtsvorm te kiezen.

Uniforme wetgeving

Tot slot is op de SE één verordening (de verordening (EG) nr. 2157/2001 van 21 oktober 2001) van toepassing, waardoor bepaalde algemene regels over de werking van de SE door heel Europa hetzelfde zijn. Hoewel de uniforme regelgeving klinkt als een voordeel, refereert de SE-Verordening in belangrijke mate aan het nationaal recht. Het gevolg daarvan is dat er binnen de EU 27 verschillende SE-regimes zijn ontstaan doordat ieder land verschillende nationale Uitvoeringswetten heeft ingevoerd ter uitvoering van de Verordening. Dat maakt de oprichting van een SE minder eenvoudig dan dat het in de eerste instantie lijkt.

Heeft u vragen over de oprichting van een SE, dan helpen wij u graag. Neem dan contact op met Marie-Louise Kneepkens of met één van onze advocaten in het team Ondernemingsrecht.