Skip to main content

Op 17 mei 2020 heeft de Rechtbank Den Haag (ECLI:NL:RBDHA:2020:4704) een uitspraak gewezen waarin een oordeel is gegeven over merkinbreuk bij de verpakkingen van plantaardige vleesvervangers. Uit deze uitspraak blijkt dat er steeds meer interesse is voor plantaardige vleesvervangers. Een hele nieuwe productgroep betreedt de markt en daarmee ontstaan discussies over productkenmerken, maar ook zeker marketingstrategieën. De uitspraak van de Rechtbank Den Haag is hiervan een concreet voorbeeld.

Feiten

Impossible Foods is een Amerikaans bedrijf dat plantaardige vervangers voor dierlijke producten maakt. In 2016 heeft zij haar eerste vleesvervanger op plantaardige basis op de markt gebracht onder de merknaam Impossible Burger. Impossible Foods heeft sinds 2019 een Europees merkenrecht geregistreerd op de naam Impossible. In 2019 heeft ook Nestlé een plantaardige burger op de Europese markt gebracht onder de naam Incredible Burger. Impossible Foods is hier niet blij mee en stapt naar de rechter.

Vordering Impossible Foods

Volgens Impossible Foods maakt Nestlé met haar teken Incredible Burger inbreuk op haar Uniemerk, doordat de naam en de aanduiding (het teken) verwarring veroorzaakt bij het publiek. Impossible Foods stelt daarnaast dat zij het merk in de Europese Unie heeft geregistreerd. Impossible Foods stelt zich op het standpunt dat Nestlé daarop inbreuk maakt en vordert daarom een verbod voor Nestlé op het gebruik van het inbreukmakende teken.

Verweer Nestlé

Volgens Nestlé is het merk van Impossible Foods nietig, omdat het teken Incredible Burger enkel beschrijvend is en ieder onderscheidend vermogen mist.

Beoordeling

Het Uniemerk Impossible Burger is ingeschreven voor onder andere plantaardige vleesvervangers. Het relevante publiek is daarom de gemiddelde consument binnen de Europese Unie die een dergelijk product koopt. Aangezien het om een alledaags consumptiegoed gaat, is volgens de rechter sprake van een publiek met een laag aandachtsniveau. Het Uniemerk bevat een Engelse term en is daarom begrijpelijk voor mensen uit alle lidstaten. ‘Impossible’ is een woord dat in veel talen een vergelijkbaar woord kent en ‘burger’ is een algemeen bekende term.

‘Onmogelijke burger’ als vertaling van Impossible Burger is volgens de rechter niet op te vatten als een beschrijving voor een soort, kwaliteit of samenstelling. Het Uniemerk mist geen onderscheidend vermogen, omdat de woordcombinatie van ‘impossible’ en ‘burger’ geen algemeen aanprijzende woordcombinatie is. Volgens de rechter wordt de herkomst van het merk nog eens extra versterkt door de relatie met de naam Impossible Foods.

Uitspraak rechter

Van een inbreuk is sprake indien het teken en merk zodanig overeenstemmen, dat het tot verwarring zou kunnen leiden. De rechter beoordeelt dit aan de hand van de totaalindruk die bij het publiek wordt achtergelaten, gelet op visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming. Volgens de rechter bestaat voornamelijk visueel veel overeenstemming, omdat beide woordcombinaties uit evenveel letters bestaan en beide eerste woorden met een ‘i’ beginnen en met ‘ible’ eindigen.

Het feit dat het soort publiek overeenstemt, het aandachtsniveau van het publiek laag is, er sprake is van overeenstemming tussen het teken en het merk en het feit dat het teken en het merk voor dezelfde soort producten worden gebruikt, is volgens de rechter voldoende om tot de conclusie te kunnen komen dat sprake is van verwarringsgevaar. Nestlé maakt daarmee inbreuk op het Uniemerk en dat is verboden. Volgens de rechter heeft Nestlé het risico genomen op het maken van inbreuk aangezien zij reeds bekend was met het merk van Impossible Foods en zelfs met hen in gesprek is geweest over een eventuele samenwerking.

Tot slot

Als gevolg van de toenemende vraag naar vleesvervangers zie je de concurrentie in deze sector toenemen. Bij het ontwikkelen van een merk en/of product is het altijd belangrijk ervoor te waken dat daarbij geen inbreuk wordt gemaakt op een al bestaand merk. Wil u hierover vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u daarover contact opnemen met Merel Lentjes of een van de advocaten van Team Food & Agri.

Oktober 2020