Skip to main content

Team Arbeidsrecht en Team Food & Agri hebben u eerder al geïnformeerd over de gevolgen van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) voor seizoensarbeid binnen de flexbranche. Dat de WAB zijn weerslag heeft binnen deze sector, blijkt wel uit het stuklopen van de onderhandelingen voor de nieuwe CAO Glastuinbouw.

CAO Glastuinbouw
De laatste CAO Glastuinbouw had een looptijd tot 1 januari 2020. De werkgeversverenigingen (Glastuinbouw Nederland, LTO Nederland en Plantum) waren dan ook alweer enige tijd in overleg met de bonden (FNV en CNV) over de nieuwe CAO. Helaas hebben zij recent via een persbericht naar buiten gebracht dat de onderhandelingen vooralsnog zijn stukgelopen.

De WAB beoogt vaste contracten aantrekkelijker te maken en het gebruik van flexibele contracten waar mogelijk terug te dringen. Zo is de aard van het contract sinds 1 januari 2020 bepalend voor de hoogte van de WW-premie, is vanaf dag één van de arbeidsovereenkomst (ongeacht de duur daarvan) een transitievergoeding verschuldigd en zijn de mogelijkheden van een flexibele inzet van oproepkrachten aanzienlijk beperkt. Zo geldt op grond van de nieuwe wetgeving onder meer dat oproepkrachten:

  • ten minste 4 dagen van te voren moeten worden opgeroepen voor het werk (bij een kortere oproeptermijn is de oproepkracht niet verplicht te komen werken);
  • indien de oorspronkelijke oproep binnen 4 dagen van te voren wordt gewijzigd, recht houden op het loon over de oorspronkelijke oproep;
  • na een jaar als oproepkracht te hebben gewerkt, recht hebben op een vast aantal uren.

Voor seizoensarbeid kunnen in een cao tot op zekere hoogte afwijkende afspraken worden gemaakt. Zo kan de oproeptermijn worden verkort en kan worden afgesproken dat het vaste urenaanbod voor een seizoensarbeider niet geldt. Aangezien op dit moment ongeveer veertig procent van het totale aantal arbeidskrachten in de glastuinbouwsector in de seizoensarbeid werkt, zijn goede afspraken in de cao voor deze branche absoluut van belang. Helaas zijn de bonden vooralsnog onvoldoende bereid gebleken om de gevolgen van de WAB binnen deze sector op te vangen. Naast discussie over de (hoogte van de) loonsverhoging in de CAO, bestaat met name een verschil van inzicht in het kader van de oproepregeling. Het gaat dan over de tijdstippen waarop iemand moet werken, het moment waarop de werkgever hier voor het laatst wijzigingen mag aanbrengen en in hoeverre de werknemer daarvoor dan wordt gecompenseerd.

Helaas zijn de onderhandelingen hier recentelijk op stukgelopen. Op 5 maart 2020 hebben de bonden aan de werkgeversverenigingen echter nog een eindbod gedaan. De werkgeversverenigingen zullen nu moeten laten weten of zij dit voorstel kunnen accepteren.

Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over dit onderwerp of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de advocaten van team Food & Agri of team Arbeidsrecht.

Maart 2020