Skip to main content

Per 1 januari 2021 trad de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking. De WHOA moet het voor ondernemingen mogelijk maken om buiten faillissement de schuldenlast te herstructureren. Dit door het aanbieden van een akkoord aan schuldeisers. Inmiddels erkent men deze procedure ook als insolventieprocedure in Europa. Dit moet het makkelijker maken om internationaal opererende (groeps)vennootschappen in Nederland te herstructureren.

Wat is de WHOA?

De WHOA is bedoeld om ondernemingen in zwaar weer een instrument te bieden om financiële problemen op te lossen, zodat onnodige faillissementen worden voorkomen. De WHOA is een dwangakkoord. Een dwangakkoord houdt in dat rechten van schuldeisers en aandeelhouders met goedkeuring van de rechter (homologatie) kunnen worden gewijzigd. Dit kan ook als deze partijen zich verzetten. De rechter beoordeelt of het akkoord op juiste wijze tot stand is gekomen, of het noodzakelijk is en (bij verzet) of het redelijk en eerlijk is. De WHOA creëert de spelregels hiervoor. Door homologatie van het akkoord wordt het akkoord door de rechter verbindend verklaard, ook ten opzichte van crediteuren en aandeelhouders die niet hebben ingestemd.

Met een dwangakkoord kunnen schulden worden geherstructureerd en in balans worden gebracht met de verdiencapaciteit. De WHOA is met name bedoeld voor ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn. Maar de WHOA kan men ook gebruiken om een onderneming te liquideren.

Openbare en besloten WHOA procedure

Bij het opstarten van de voorbereiding van een akkoord onder de WHOA kan een schuldenaar kiezen voor een openbare of een besloten procedure. Bij de openbare procedure wordt het WHOA-traject gepubliceerd in het insolventieregister, het handelsregister en de Staatscourant. Daarnaast zijn de zittingen openbaar. Bij een besloten procedure is deze informatie niet openbaar. De keuze is relevant omdat wisselen van soort procedure niet meer mogelijk is als het traject eenmaal is voorgelegd aan de rechter.

De keuze is ook relevant als een onderneming grensoverschrijdend opereert. Om de schuldenlast te kunnen saneren is het belangrijk dat ook de mogelijkheid bestaat om Europese schuldeisers aan het gehomologeerde akkoord te binden. Om dit te bewerkstelligen is het van belang dat de Nederlandse WHOA procedure in Europa wordt erkend.

Insolventieverordening

Om Europese erkenning te realiseren moet de WHOA procedure als procedure worden opgenomen op Bijlage A van de Europese Insolventieverordening (EU) 2015/848. Op deze lijst zijn alle insolventieprocedures opgenomen die in Europa worden erkend. Een eerdere wijziging van Bijlage A van de Verordening leidde ertoe dat de openbare WHOA-procedure met ingang van 9 januari 2022 automatisch in alle Europese lidstaten wordt erkend. Dit met uitzondering van Denemarken en Ierland.

Welke voordelen heeft Europese erkenning van de WHOA?

Doordat de procedure in alle lidstaten wordt erkend, zijn beslissingen van de Nederlandse rechter in deze procedure ook verbindend voor alle Europese schuldeisers. Zij zijn daarmee ook gebonden aan bijvoorbeeld een afkoelingsperiode of een eventuele wijziging van rechten of overeenkomsten. Deze niet-Nederlandse schuldeisers kunnen zich niet aan de werking van het akkoord onttrekken. Door de erkenning van deze procedure bestaat de verwachting dat de WHOA een interessante procedure zal vormen voor de herstructurering van buitenlandse groepsvennootschappen met een link met Nederland.

Meer informatie

Heeft u vragen over de erkenning van de WHOA in Europa? Of wilt u nu meer weten over de WHOA en de (on)mogelijkheden uw onderneming te herstructureren? Neem dan contact op met Merel Lentjes of één van onze advocaten van team Insolventie & Herstructurering of neem een kijkje op onze WHOA-pagina.

 

Maart 2022