WET HOMOLOGATIE ONDERHANDS AKKOORD (WHOA)

Op 1 januari 2021 is de WHOA in werking getreden. De WHOA maakt het mogelijk om ondernemingen die in de kern levensvatbaar zijn, maar gebukt gaan onder een zware schuldenlast, financieel te herstructureren. De WHOA bevat een procedure om de schuldenlast te herstructureren door het aanbieden van een onderhands akkoord aan de schuldeisers en aandeelhouders.

Als ondernemer kunt u op verschillende manieren in aanraking komen met de WHOA. Niet alleen als u zelf via de WHOA de onderneming financieel wilt herstructureren, maar mogelijk ook doordat een debiteur van u een beroep op de WHOA doet. Omdat termijnen kort zijn, is snel handelen belangrijk.

WHOA-tools en documenten

Onderstaand vindt u tools en documenten samengesteld door ons team Insolventie & Herstructurering. Praktische informatie die u kunt raadplegen bij het voorbereiden of doorlopen van een WHOA traject. Ook indien u zich verder in de WHOA wilt verdiepen kunt u deze tools en documenten doornemen.

Whitepapers

Meer informatie over WHOA?

Indien u vragen heeft over de WHOA neem dan gerust contact op met Peter Brouns of Jeroen Tulfer.