Skip to main content

Wanneer u de gevolgen van uw echtscheiding in goed onderling overleg met uw echtgeno(o)te wenst te regelen, dan biedt de echtscheiding door onderlinge toestemming (in België) of de echtscheiding op gemeenschappelijk verzoek (in Nederland) voor u de oplossing.

Bij de echtscheiding onderlinge toestemming dient u, een globaal akkoord te treffen over alle vermogensrechtelijke en familierechtelijke punten, zodat er nadien geen discussie meer kan bestaan of ontstaan. In Nederland worden de afspraken over de gevolgen van een scheiding normaliter vastgelegd in een echtscheidingsconvenant. Het verdient de aanbeveling om daar waar mogelijk in deze regelingsovereenkomst respectievelijk het echtscheidingsconvenant een keuze te maken voor het gewenste forum en het toepasselijke recht voor onverhoopte toekomstige geschillen.

Per deelaspect van de echtscheiding – denk daarbij bijvoorbeeld aan alimentatie en de huwelijksvermogensrechtelijke afwikkeling – dient een afzonderlijke forum- en rechtskeuze te worden gemaakt. Middels een forumkeuze wijst u voor toekomstige geschillen een bevoegde rechter aan. Met een rechtskeuze maakt u een keuze voor het toepasselijke recht. Daarbij is van belang dat voor sommige deelaspecten op grond van IPR-regelingen de keuzemogelijkheden voor aanwijzing van de bevoegde rechter en het toepasselijke recht beperkt zijn.

Een forum- en rechtskeuze is vooral van belang voor onverhoopte toekomstige geschillen, over bijvoorbeeld de wijziging van de partneralimentatie. Door het maken van een forum- en rechtskeuze in een echtscheidingsconvenant kan er in ieder geval geen discussie meer ontstaan over de vraag welke rechtbank bevoegd is en volgens welk recht het vraagstuk moet worden beantwoord.

Het recht dat uiteindelijk door u wordt gekozen, zal het resultaat zijn van een weloverwogen beslissing, waarbij u de afweging maakte tussen het Belgische dan wel Nederlandse recht, zeker ook voor wat betreft de procedure.

De advocaten van Adlex en Boels Zanders geven u graag wat meer uitleg.