Skip to main content

Bestuursrecht

De verhouding tussen overheid, burgers en bedrijven wordt vaak beheerst door het bestuursrecht. U als ondernemer kunt te maken krijgen met een bestuursrechtelijk vraagstuk als het gaat om een contract met de overheid of een aanvraag voor een (omgevings)vergunning of subsidie. Ook bij een procedure tegen de overheid, bijvoorbeeld over milieu of omgevingsrecht, krijgt u te maken met de Algemene wet bestuursrecht (Awb).

Onze bestuursrecht advocaten begeleiden en adviseren u met een advies op maat, in begrijpelijke taal en met oog voor de politiek-bestuurlijke context. Wij houden ons dagelijks bezig met het toetsen van besluiten en begeleiden u ook bij bestuursrechtelijke bezwaar- en (hoger) beroepsprocedures.

Wij staan voor u klaar.