Skip to main content

Familie- en erfrecht

Familierecht

Het familierecht is een veelomvattend en dynamisch rechtsgebied. Het behandelt  alles wat er tussen ‘ de wieg en het graf ‘ in ieders persoonlijke leven plaatsvindt. Afstamming, ouderlijk gezag, huwelijkse en buitenhuwelijkse relaties, scheiding, meerderjarigenbescherming, etc. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in complexe echtscheidingen, alimentatiekwesties en het huwelijksvermogensrecht ; deze onderwerpen kunnen grote impact hebben op de interne verhoudingen tussen partners, maar ook op de onderneming of op de juridische posities ten opzichte van derden, zoals bijvoorbeeld schuldeisers. Ook daarover adviseren wij geregeld. U vindt bij ons expertise m.b.t. grensoverschrijdende zaken en pensioenaangelegenheden.

Erfrecht

Een overlijden brengt veel teweeg. Er moeten veel beslissingen genomen worden in een moeilijke periode. Wij zijn gespecialiseerd in het erfrecht in de breedste zin van het woord, en hebben oog voor de emoties die in deze context spelen. Naast bijstand aan erfgenamen, legitimarissen, onterfde kinderen etc. staan wij regelmatig ook executeurs en/of vereffenaars bij in hun taken. Door de rechtbank worden wij soms ook tot executeur of vereffenaar benoemd. Verder komen onze advocaten in erfrechtelijke situaties op voor de belangen van andere betrokken partijen zoals schuldeisers en zakenpartners van de erflater. Waar nodig schakelen wij met andere specialisten, intern of extern indien nodig. Daarnaast zijn wij gespecialiseerd in grensoverschrijdende zaken.

Wij staan voor u klaar.

DGA Uitdagingen in het familiebedrijf

Erfrechtelijke bedrijfsopvolging

Als eigenaar van een familiebedrijf komt er vroeg of laat een moment waarop u moet gaan nadenken over uw eigen opvolging in het bedrijf. In de ideale situatie is uw opvolging geregeld voordat u komt te overlijden, maar soms loopt het anders. Het is daarom belangrijk om uw wensen over de opvolging van uw bedrijf vast te laten leggen in een testament. U bent in grote mate vrij om uw testament zo in te richten zoals u dat wilt. Regelt u niets, dan bepaalt de wet hoe de erfopvolging en de bedrijfsopvolging verloopt.

Lees meer ›