Skip to main content

Mededingingsrecht & staatssteun

Wanneer een overheidsorgaan een opdracht in de markt zet, dient dit transparant, met gelijke kansen en tegen marktconforme voorwaarden gedaan te worden. Wanneer dat niet het geval is, gaat het om staatssteun, wat alleen is toegestaan onder strikte voorwaarden. De ACM controleert of de concurrentie ten onrechte wordt beperkt.

Ons team mededingingsrecht & staatssteun beschikt over ruime, specialistische kennis op het gebied van aanbestedingen, mededinging en staatssteun. We adviseren overheden en bedrijven bij het verstrekken of aannemen van een overheidsopdracht. Wanneer er op tijd juridische hulp wordt ingewonnen, kunnen financiële problemen en/of imagoschade voorkomen worden.

Meer over mededingingsrecht & staatssteun

Wij staan voor u klaar.