Skip to main content

Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht heeft betrekking op onze fysieke leefomgeving, de omgeving waarin wij wonen, werken en leven. Het betreft wetten en regels op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen, ruimtelijke ordening, milieubeheer en natuurbescherming. Zaken die vaak van belang zijn wanneer u met uw onderneming wilt verbouwen of nieuwbouw wilt realiseren.

Ons team omgevingsrecht staat overheidsinstanties bij die besluiten nemen, maar ook bedrijven die een bezwaarprocedure starten tegen de afwijzing van een vergunning of ontheffing. Ook bij andere vraagstukken over ruimtelijke ordening, bedrijfsuitbreiding, milieu, water, natuurbescherming en algemeen bestuur staan wij overheidsinstanties en bedrijven bij. In alle gevallen treden we zowel adviserend als procederend op.

Meer over omgevingsrecht

Wij staan voor u klaar.