Skip to main content

Onderwijsrecht

Het onderwijsrecht ziet op kwesties binnen de verschillende onderwijsdisciplines: basisonderwijs, voortgezet onderwijs, middelbaar onderwijs, hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs. Ook al zijn er onderling veel overeenkomsten, ieder vraagstuk dient vanuit een andere invalshoek benaderd te worden.

Hier komt ons team onderwijsrecht om de hoek kijken. Onze advocaten kennen de weg in de complexe wet- en regelgeving die de onderwijssector kent. Daarnaast zijn al onze advocaten op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en is er aandacht voor actuele onderwijsrechtelijke thema’s waaronder bekostiging, governance, privacy en samenwerkingsvormen.

Wij staan voor u klaar.