Skip to main content

Sociaal zekerheidsrecht

Bij arbeidsrechtelijke kwesties komt het sociaal zekerheidsrecht vaak om de hoek kijken. Het sociaal zekerheidsrecht is een complex rechtsgebied dat grote gevolgen kan hebben voor zowel werkgever als werknemer.

Ons team sociaal zekerheidsrecht beschikt over specialistische kennis en ervaring en adviseert daar waar nodig. Ook staan wij u graag bij in bezwaar- en beroepsprocedures.
Onze advocaten denken in oplossingen en bepalen samen met u een strategie. Hierbij houden ze rekening met de verschillende belangen.

Wij helpen u onder meer met vraagstukken over:

  • Loondoorbetaling tijdens ziekte en re-integratie;
  • Ziektewet (ZW), Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW);
  • Loonsanctie;
  • Slapende dienstverbanden en compensatie transitievergoeding;
  • Eigenrisicodragerschap;

Ons sociaal zekerheidsrecht team

Wij staan voor u klaar