Skip to main content

In 2016 heeft Lidl onder de merknaam Silvercrest scheerapparten op de markt gebracht. Philips was van mening dat deze scheerapparaten teveel gelijkenissen vertoonde met de door haar verkochte SensoTouch 3D. Vanwege mogelijke auteursrechtinbreuk heeft de kortgedingrechter destijds bevolen dat de Lidl scheerapparaten uit de markt moesten worden gehaald. Afgelopen week heeft de rechtbank uitspraak gedaan in de bodemprocedure. Uit die uitspraak blijkt dat er toch geen sprake is van inbreuk en dat de scheerapparaten wel mogen verkocht door Lidl. Overigens loopt het hoger beroep tegen de uitspraak in kort geding nog altijd.

Philips heeft de procedure gestart omdat zij van mening is dat Lidl inbreuk maakt op haar auteursrecht en dat er sprake is slaafse nabootsing.

Auteursrecht
Philips beroept zich op het auteursrecht op het model SensoTouch3D en op het model Arcitec. Echter heeft Philips tijdens de procedure niet kunnen aantonen dat de auteursrechten op de Arcitec ook toekomen aan Philips. Het lijkt erop dat auteursrechten destijds door de vormgever zijn overgedragen aan Philips International, maar Philips International is geen partij in deze procedure.

De rechter beoordeelt als volgt of er sprake is van auteursrechtinbreuk op de SensoTouch3D. Allereerst worden de overeenkomsten tussen beide apparaten bekeken. Daarna bekijkt de rechter of en in hoeverre er sprake is van afwijkingen. De rechtbank komt tot het oordeel dat de SensoTouch3D een eigen individuele schepping is. Ten aanzien van de inkeping aan de achterzijde bepaalt de rechtbank dat deze een technische functie heeft, maar de wijze waarop die technische functie wordt toegepast weegt wel mee in de auteursrechtelijke beoordeling. De SensoTouch3D wordt dan ook aangemerkt als een auteursrechtelijk beschermd werk.

Vervolgens maakt de rechter de vergelijking tussen de Silvercrest van Lidl en de SensoTouch D van Philips. Daarbij wordt uitdrukkelijk ook het vormgevingserfgoed (de ten tijde van het in het economische verkeer brengen al bekende werken) in aanmerking. De rechtbank is van mening dat Lidl geen auteursrechteninbreuk heeft gemaakt. De reden daarvoor is dat veel van de elementen die overeenkomen tussen de Silvercrest en de SensoTouch3D, nu net elementen betreffen die niet auteursrechtelijk zijn beschermd. Het gaat dan met name om de contouren van het handvat, het gebruik van V-vormen en het gebruik van zwart- en metaalkleurig materiaal. Deze kenmerken zijn namelijk ook allemaal terug te vinden in andere scheerapparaten die onderdeel uitmaken van het vormgevingserfgoed en dus niet nieuw zijn. Vervolgens beoordeelt de rechter de overige elementen. Deze elementen zijn in de Silvercrest echter allemaal anders vormgegeven dan in de SensoTouch3D. De rechtbank komt tot de conclusie dat er geen sprake is van auteursrechtinbreuk.

Slaafse nabootsing
Philips heeft verder nog gesteld dat er sprake is van slaafse nabootsing.

Nabootsing van een product staat in beginsel vrij wanneer het product niet wordt beschermd door een IE-recht of wanneer die bescherming niet kan worden ingeroepen zoals in dit geval. Nabootsing is echter niet toegestaan wanneer er verwarring bij het publiek kan ontstaan en wanneer de nabootsende concurrent van het bestaande product had kunnen afwijken, maar dit niet heeft gedaan. Op dat moment is er namelijk sprake van oneerlijke concurrentie.

De rechtbank overweegt dat voor een beroep op slaafse nabootsing vereist is dat het bestaande product een eigen gezicht op de markt heeft op het moment dat er verwarring zou kunnen optreden. Hier is van belang dat de SensoTouch3D al enkele jaren niet meer op de markt werd gebracht. Op het moment dat Lidl de Silvercrest introduceerde, was de SensoTouch3D enkel nog te koop op websites zoals EBay of Amazon en konden er via Philips enkel nog reserveonderdelen worden aangeschaft. De rechter is dan ook van mening dat er geen sprake is van verwarring omdat de SensoTouch3D van Philips geen eigen gezicht meer had op de markt. Om die reden wordt ook de vordering op grond van slaafse nabootsing afgewezen.

Conclusie
De conclusie is dan ook dat Philips er Lidl niet kan weerhouden van verkoop van de Silvercrest scheerapparaten. Dit ondanks het eerdere vonnis van de kortgedingrechter waarin nog werd bepaald dat de Silvercrest scheerapparaten uit de markt moesten worden genomen. Echter vanwege het voorlopige karakter van die uitspraak houdt het oordeel van de kortgedingrechter niet langer stand. Lidl is dan ook vrij om de Silvercrest-scheerapparaten alsnog te gaan verkopen. De kans is groot dat deze uitspraak van de rechtbank Den Haag in de bodemprocedure ook invloed zal hebben op het hoger beroep dat nog loopt tegen de kortgeding uitspraak.

Heeft u vragen over het handhaven van uw IE-portefeuille of over het optreden tegen inbreukmakende producten die door derden op de markt worden gebracht? Neem dan contact op Team Privacy.

Oktober 2018