Skip to main content

Doorstart Penders Voetzorg en OIM Voetzorg

Op 6 maart 2023 zijn Penders Voetzorg en OIM Voetzorg in staat van faillissement verklaard. Onze kantoorgenoot Peter Brouns (Boels Zanders) is benoemd tot curator.

We zijn verheugd om te kunnen vermelden dat het is gelukt om een doorstart te realiseren. De zorgactiviteiten van Feeture Voetzorg waartoe de ketens Penders Voetzorg en OIM Voetzorg behoren worden overgenomen door Scharenborg Groep te Hengelo. Hierdoor kan de continuïteit van zorg en dienstverlening van Penders Voetzorg en OIM Voetzorg worden gewaarborgd en wordt een belangrijk deel van de werkgelegenheid behouden.

Penders Voetzorg en OIM Voetzorg zijn met een marktaandeel van 20% de grootste leverancier van orthopedische schoenen in Nederland en bieden daarnaast podotherapeutische diensten. Penders Voetzorg en OIM Voetzorg hebben 15 vestigingen en circa 200 spreekuurlocaties verspreid over het hele land. De Scharenborg Groep is eveneens actief binnen de voetzorg. Tot de Scharenborg Groep behoren Hallux, PLT Products, Voetencentrum Wender, Voetmax en Wittepoel. In het kader van de doorstart zal Scharenborg Groep ruim 80 werknemers overnemen, welk aantal nog kan toenemen.

Namens Boels Zanders zijn Peter Brouns, Michiel Peeters, Ralph Geelen en Merel Lentjes verantwoordelijk voor deze transactie; Judith Wintgens heeft de spoedprocedure bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) begeleid. Namens Scharenborg Groep werd de doorstart begeleid door Arco Blankestijn.

U vindt hier een link naar het persbericht over de doorstart.

Wat betekent het faillissement en de doorstart voor u?

Hieronder leest u wat het faillissement en de doorstart betekent voor:

  1. Cliënten
  2. Medici en verwijzers
  3. Spreekuurlocatie en aanmeetlocaties
  4. Personeel
  5. Leveranciers en schuldeisers

Overname zorgactiviteiten door Scharenborg Groep

Op vrijdagavond 10 maart 2023 heeft de curator overeenstemming bereikt met Scharenborg Groep over de overname van de volledige zorgactiviteiten van Penders Voetzorg en OIM Voetzorg (orthopedische schoentechniek, podotherapie en medische pedicure). De curator heeft goedkeuring verkregen van de rechter-commissaris en de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook de Ondernemingsraden hebben positief advies uitgebracht.

Scharenborg heeft de zogenaamde “goodwill” van de gefailleerde ondernemingen overgenomen. Dat betekent in dit concrete geval dat de Scharenborg zoveel als mogelijk de combinatie tussen de behandelaar, de doorverwijzer en de eventuele cliënt in stand wil laten. Een belangrijk deel van de schoentechnici en behandelaren (podotherapeuten en medische pedicures) krijgen een dienstverband aangeboden door de Scharenborg groep, waardoor zoveel mogelijk werkgelegenheid behouden blijft.

Continuïteit zorg en dienstverleningen vanaf 20 maart

De hoogste prioriteit is om de zorg voor alle cliënten zo spoedig mogelijk voort te zetten. Uitgangspunt is dat vanaf 20 maart alle activiteiten in beginsel doorgang vinden met dezelfde schoentechnicus of behandelaar, waarmee u gewend bent samen te werken. De namen Penders Voetzorg en OIM Voetzorg blijven bestaan en zetten hun dienstverlening zoveel als mogelijk voort op de manier zoals u gewend bent. 

Scharenborg Groep

Groepspraktijk Scharenborg BV (“Scharenborg”) is een partij die goed bekend staat in de markt. Tot het concern van Scharenborg behoren onder andere de bedrijven Hallux, PLT Products, Voetencentrum Wender, Voetmax en Wittepoel. Meer informatie over Scharenborg kunt u vinden op de website www.scharenborggroep.nl.

Contact voor cliënten, artsen, verwijzers en spreekuur/aanmeetlocaties

We begrijpen het als u vragen heeft. Scharenborg Groep komt daarom graag met u in contact. Uiteraard plannen zij ook graag een afspraak in.

Cliënten van Penders Voetzorg kunnen zich vanaf maandag 13 maart melden via het telefoonnummer: 0475-493900. Cliënten van OIM Voetzorg kunnen dan bellen met: 088 454 7787 Tevens zullen wij u via de websites blijven voorzien van de meest actuele informatie.

1. Cliënten, artsen en voorschrijvers

Scharenborg Groep neemt met ingang van 20 maart de zorgactiviteiten en dienstverlening van Penders Voetzorg en/of OIM Voetzorg over.

We begrijpen het als u vragen heeft. Scharenborg Groep komt daarom graag met u in contact. Uiteraard plannen zij ook graag een afspraak in.

Cliënten van Penders Voetzorg of OIM Voetzorg kunnen zich vanaf maandag 13 maart melden via het telefoonnummer: 0475-493900. Cliënten van Penders Voetzorg kunnen zich vanaf maandag 13 maart melden via het telefoonnummer: 0475-493900. Cliënten van OIM Voetzorg kunnen dan bellen met: 088 454 7787. Tevens zullen wij u via de websites blijven voorzien van de meest actuele informatie.

Kunnen bepaalde bestellingen alsnog worden geleverd? Dan hoort u dat uiterlijk woensdag 15 maart 2023.
De curator heeft inmiddels in kaart of bestellingen alsnog aan u kunnen worden uitgeleverd. De curator zal komende week overleg voeren met Scharenborg Groep op welke wijze deze bestellingen kunnen worden uitgeleverd. Daarbij hebben cliënten met medische spoed onze prioriteit.

Bent u cliënt en heeft u vragen?
Via deze link vindt u een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden. Staat uw vraag er niet tussen? Neemt u dan gerust contact op met Scharenborg Groep. De contactgegevens staan hierboven.

2. Zorglocaties (verhuurders)

Bent u verhuurder van één van de vestigingen, spreekuurlocaties of aanmeetlocaties van Penders Voetzorg of OIM Voetzorg?

De curator heeft overeenstemming bereikt met Scharenborg Groep over een overname van de zorgactiviteiten van Penders Voetzorg en OIM Voetzorg.

Vanaf 20 maart kunnen in beginsel alle activiteiten doorgang vinden met dezelfde schoentechnici en behandelaren waarmee u gewend bent samen te werken. Door de overname blijven Penders Voetzorg en OIM Voetzorg bestaan. Zij zetten hun dienstverlening zoveel als mogelijk voort op de manier zoals u gewend bent.

Voor de voortzetting van de zorg en dienstverlening zijn ook de zorglocaties van belang (spreekuurlocaties/aanmeetlocaties). Scharenborg Groep zal hierover op zeer korte termijn contact met u opnemen.

Vragen over de huurovereenkomst met de gefailleerde vennootschappen kunt u richten aan vansant@boelszanders.nl.

3. Leveranciers (schuldeisers)

Heeft u een vordering op één van de volgende rechtspersonen? U kunt uw vordering aanmelden via de daarvoor bestemde website https://boelszanders-faillissementen.nl/. Relevante onderliggende stukken kunt u uploaden. Denk daarbij aan:

  • overzicht openstaande facturen
  • onderliggende overeenkomst
  • toepasselijke algemene voorwaarden.

Doet u een beroep op eigendomsvoorbehoud of recht van reclame, geef dat dan alstublieft expliciet aan bij de aanmelding van uw vordering. De curator brengt met behulp van een externe deskundige (NTAB) alle eigendommen van derden in kaart. De rechtbank heeft een afkoelingsperiode gelast.

4. Personeel en ZZP’ers

Bent u werkzaam voor Penders Voetzorg of OIM Voetzorg? De curator heeft u individueel  geïnformeerd over de doorstart. Wij kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft. U wordt intern geïnformeerd over wat het faillissement en de doorstart betekent voor u als werknemer. Wij proberen uw vragen zoveel als mogelijk te beantwoorden. Via deze link vindt u een overzicht met de meest gestelde vragen en antwoorden. We zullen komende week de Q&A aanvullen. 

De curator en de HR-afdeling spannen zich er maximaal voor in om te zorgen dat uw loon zo spoedig mogelijk wordt overgenomen door het UWV. Op maandag 13 maart vinden op diverse locaties in het land informatiebijeenkomsten plaats over de intakeprocedure van het UWV.

Bent u als ZZP’er werkzaam voor Penders Voetzorg of OIM Voetzorg, stuur dan een e-mail naar lentjes@boelszanders.nl.

Tot slot

Wij vertrouwen erop u met de informatie op deze website zo goed mogelijk te hebben geïnformeerd. Heeft u toch nog vragen? Dan helpen wij u graag verder.  

Met vriendelijke groet,

Peter Brouns (curator)