Skip to main content

Op 1 januari 2018 is het Activiteitenbesluit gewijzigd ten aanzien van onder meer het toepassen van driftreducerende technieken. Op 14 juli 2017 was het wijzigingsbesluit al gepubliceerd en op 28 november 2017 de wijzigingsregeling.

Inhoud
Er is een nieuw artikel 3.78a Activiteitenbesluit toegevoegd. In dit artikel is een minimaal te bereiken driftreductie voorgeschreven. De driftreductie dient te worden aangetoond door middel van een technische beoordeling conform één van de bij ministeriële regeling aangewezen testmethoden. Daarbij is tevens een referentietechniek aangewezen. Deze referentietechniek verschilt per toepassingsmethode, is technisch van aard en wordt daarom in de ministeriële regeling uitgewerkt. Dit voorschrift legt de bewijslast voor het aantonen dat aan de norm wordt voldaan bij de toepasser en normeert deze. Achtergrond hiervan is dat het nagenoeg onmogelijk is om bij gebruik waar te nemen of aan de norm wordt voldaan. Dit wordt veroorzaakt doordat de reductie moet worden bereikt ten opzichte van een referentietechniek en dat de reductie afhankelijk is van veel verschillende factoren (type dop, spuitdruk, spuitboomhoogte, etc.). Om onzekerheid bij de toepasser en toezichthoudende instanties te voorkomen is voorgeschreven op welke wijze wordt aangetoond dat aan de norm is voldaan.

Een zorgvuldig gebruik van de driftreducerende technieken, met inachtneming van de condities waaronder deze zijn getest, behoort tot de zorgplicht. Wanneer de driftreducerende technieken op een andere manier worden gebruikt, bijvoorbeeld bij een hogere spuitdruk dan gangbaar is, kan immers worden verwacht dat een (te) hoge drift optreedt.

De verplichting om driftreducerende maatregelen te treffen is ook van toepassing bij gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op braakliggend land.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over dit onderwerp of heeft u vragen, neem dan contact op met team Bestuursrecht.