Skip to main content

Bijna iedere werknemer heeft tegenwoordig een ’telefoon van de zaak’. Niet altijd maakt de werkgever daarbij afspraken over eventueel privégebruik van de telefoon. Voor de werknemer zijn aan het gebruik van de telefoon normaal geen kosten verbonden. Soms blijkt het gebruik achteraf echter duurder dan de werknemer had gedacht. Dat volgt uit een recente uitspraak van de kantonrechter Tilburg. Het maken van duidelijke afspraken loont.

Feiten
Werknemer heeft ruim 7 jaar bij werkgever gewerkt als projectleider. Ten behoeve van zijn werk heeft werkgever aan hem een mobiele telefoon ter beschikking gesteld. In de Bedrijfsregeling van werkgever is bepaald dat “incidenteel en beperkt gebruik voor persoonlijke doeleinden […] is toegestaan”. In een periode van een half jaar heeft werknemer onder werktijd 1255 WhatsAppberichten uitgewisseld met verschillende dames, die volgens de werkgever kunnen worden betiteld als liefdesbrieven.

Werknemer vordert na einde van de arbeidsovereenkomst uitbetaling van zijn niet genoten vakantiedagen. Werkgever is het hier niet mee eens en beroept zich op verrekening van de schade die zij door toedoen van werknemer heeft geleden. Deze schade bestaat onder meer uit het onverschuldigd betaalde loon, vanwege de door werknemer onder werktijd verstuurde WhatsAppberichten. Vanwege het karakter van deze berichten, zou werknemer daaraan veel meer tijd hebben besteed dan de tijd die nodig is voor het alleen typen en lezen van de berichten.

Oordeel kantonrechter
De kantonrechter oordeelt dat er inderdaad sprake is van excessief privégebruik van de bedrijfstelefoon en concludeert dat de werkgever in dit geval terecht een beroep doet op artikel 7:628 BW (geen arbeid, geen loon). Bovendien heeft werknemer daarmee in strijd gehandeld met de bedrijfsregels en dus wanprestatie gepleegd. Het veelvuldige gebruik van WhatsApp voor privédoeleinden tijdens werkuren, zonder dat daartoe een noodzaak bestaat en zonder dat werkgever daarvan kennis heeft genomen of daarmee heeft ingestemd, blijft voor rekening van werknemer. Uitgaande van 1255 berichten en een gemiddelde tijdsduur van 2,5 à 3 minuten per bericht, vermenigvuldigd met het uurloon inclusief vakantietoeslag, schat de kantonrechter de niet-gewerkte tijd c.q. de schade die werkgever heeft geleden op afgerond € 1.500,-.

Conclusie – maak duidelijke afspraken
Het loont om als werkgever duidelijke afspraken te maken over het privégebruik van de bedrijfstelefoon. Kun je dan ieder privételefoongesprek op het salaris van de werknemer inhouden? Nee, natuurlijk niet! Maar in extreme gevallen – zoals in deze zaak – zijn duidelijke afspraken voor de kantonrechter wel een goede juridische kapstok om al te enthousiaste werknemers zelf voor de kosten te laten opdraaien.

Meer informatie
Heeft u vragen over dit onderwerp? Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de auteur van het artikel, Jean-Luc Coenegracht, of een van de andere advocaten van team arbeidsrecht. Zij zijn u graag van dienst.

 

November 2016