Skip to main content

De nieuwe e-Privacy verordening is een aanvulling op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 in werking treedt.

Vernieuwing van de e-Privacy wetgeving
De e-Privacy verordening zal na inwerkingtreding de huidige e-Privacy richtlijn uit 2002 vervangen. Met de snelheid van opvolgende communicatietoepassingen was deze richtlijn inmiddels behoorlijk verouderd. Het Europese Parlement (EP) heeft al ingestemd met de tekst van de verordening. Enkel de Raad van Ministers moet nog goedkeuring verlenen. De huidige versie is dus nog niet de definitieve versie.
De belangrijkste punten van de Verordening zijn:

Bescherming inhoud en metadata
De e-Privacy Verordening beschermt niet alleen de inhoud van berichten en communicatie maar ook de metadata. Dit zijn de verkeersgegevens die betrekking hebben op de identiteit van de gebruiker zoals het tijdstip van de communicatie en de locatie van verzenden en/of ontvangen. Voor de verwerking van deze persoonsgegevens moet onder de Verordening toestemming worden gevraagd aan de betrokkene.

Cookies
De toestemming voor het plaatsen of uitlezen van cookies kan worden geregeld via browserinstellingen. Deze keuze is bindend voor derde partijen. De bestaande cookiemuren die op veel websites worden gebruikt, worden verboden. Dit dwingt organisaties om altijd twee versies van de website aan te bieden, waarvan er één ook goed functioneert zonder gebruik van cookies. Aanbieders moeten de gebruiker wel blijven informeren over de verschillende opties in privacy-instellingen.

Voor tracking cookies (adverteerders die de bezoeker volgen) is geïnformeerde toestemming vereist. Toestemming is niet langer vereist in gevallen waarbij de cookies louter bedoeld zijn om de internet-ervaring van consumenten te verbeteren, zoals analytische en technische cookies.

Spam
De e-Privacy Verordening bevat een verbod op alle elektronische communicatie waarvoor de gebruiker geen toestemming geeft. Voorafgaande toestemming
(opt-in) van de gebruiker is vereist en te allen tijde zal de mogelijkheid tot een opt-out (het intrekken van toestemming) geboden moeten worden. Tevens moet de gebruiker goed worden geïnformeerd hoe hij zijn toestemming tussentijds kan intrekken.

Toezicht
In Nederland wordt de e-Privacywetgeving gehandhaafd door de Autoriteit Persoonsgegevens. De boete op het overtreden van de cookiebepaling en het inzetten van andere marketingkanalen is maximaal EUR 20 miljoen of vier procent van de totale jaarlijkse wereldwijde omzet. Deze bevoegdheid is gelijk aan de boetes die kunnen worden uitgedeeld bij overtreding van de AVG.

Commentaar
De e-Privacy Verordening boekt vooruitgang en biedt de gebruiker meer bescherming op het gebied van elektronische communicatiediensten.
Desondanks is er commentaar op de Verordening, onder andere van de Artikel 29-werkgroep, een onafhankelijk advies- en overlegorgaan van Europese privacy toezichthouders. Het voorstel is om de standaard privacy instellingen met betrekking tot Wi-Fi-tracking naar een hoger niveau van privacybescherming te tillen.

25 mei 2018
Het streven is om voor 25 mei 2018 Europese burgers en bedrijven een volwaardig en compleet wettelijk kader voor gegevensbescherming in Europa te bieden. In de huidige tijd hoort daar natuurlijk ook de e-Privacy verordening bij. Het is maar de vraag of het gaat lukken om de Verordening op de genoemde datum in werking te laten treden.

Indien u vragen heeft of meer wilt weten over de gevolgen van de nieuwe e-Privacy verordening, neem dan contact op met ons team privacy.