Afwikkeling van een erfenis

Met de afwikkeling van een erfenis zijn vaak emoties gemoeid, terwijl ook juridische aspecten een belangrijke rol spelen. Onze erfrecht advocaten zijn deskundig op dit gebied en bieden u integere, professionele begeleiding bij de afwikkeling van een erfenis. Ook bij opvolgingsvraagstukken staat de erfrechtadvocaat u bij, samen met een ondernemingsrecht advocaat en eventueel een accountant of fiscalist.

Rechten op erfenis / nalatenschap

Wanneer u wilt weten of u rechten heeft op de nalatenschap, kan de erfrecht advocaat onderzoeken of er een testament is opgemaakt. Is dat het geval en bent u op grond van dit testament of op grond van de wet erfgenaam, dan dient u te bepalen hoe u de erfenis wilt aanvaarden. De erfrecht advocaat kan u helpen bij het maken van deze keuze.

Verdeling erfenis

Wanneer er meerdere erfgenamen zijn, kunnen er geschillen over de verdeling van de erfenis ontstaan. De erfrecht advocaat probeert dan eerst om in onderling overleg met de partijen tot een oplossing te komen. Dit is doorgaans de snelste en daardoor de minst kostbare oplossing. Lukt het niet om tot overeenstemming te komen, dan kan de erfrecht advocaat een procedure tot (boedel)verdeling van de erfenis voor u opstarten.

Legaat en legitieme portie

Naast geschillen over de verdeling van een erfenis ontstaan ook geregeld discussies over een legaat of de legitieme portie. Met name de legitieme portie is bij erfenissen vaak een bron van conflict. De legitieme portie is het wettelijk erfdeel van de nalatenschap van een ouder. Een kind heeft altijd recht op dit wettelijk erfdeel, ook als het kind onterfd is. Er ontstaat vaak discussie over de verstrekking van informatie om de omvang van de legitieme portie te berekenen. Onze erfrecht advocaten hebben ruime praktijkervaring met het verlenen van juridische bijstand bij dergelijke vraagstukken.

Executeur en vereffenaar

De executeur en de vereffenaar vervullen een belangrijke rol in het erfrecht. De executeur wordt benoemd in het testament en heeft tot taak om de nalatenschap te beheren en de schulden van de nalatenschap te voldoen. Een vereffenaar heeft een aantal specifieke wettelijke taken in het kader van de afwikkeling van de nalatenschap. Onze erfrecht advocaten begeleiden geregeld erfgenamen, notarissen en schuldeisers bij verzoeken tot benoeming van een vereffenaar.