Verplaatst: Kennissessie Onderwijs: Volgen, registreren en informeren. Is de vrijheid van de leerling in het geding?

Bij Boels Zanders staat de gezondheid van onze relaties en medewerkers voorop.

De ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus (COVID-19) houden wij nauwlettend in de gaten. Wij volgen de aanwijzingen van de overheid en het RIVM om verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan.

Gelet op de overheidsmaatregelen die voor de komende weken gelden, hebben wij besloten om de geplande kennissessie “Volgen, informeren en registeren” van 15 april a.s. te annuleren.

Wij hebben deze kennissessie verplaatst naar woensdag 16 september 2020. Gelieve deze datum alvast in uw agenda te reserveren. Een uitnodiging voor de kennissessie zullen wij u tijdig toesturen.

Voor nu wensen wij u, uw collega’s en dierbaren veel gezondheid in deze turbulente tijd.

 

 

Wat een leerling aan negatief of positief gedrag vertoont in de school, kan door de school worden vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. Over wat is vastgelegd is de school in beginsel verplicht de ouders te informeren. Vaak gebeurt dat via het ouderportaal.

Maar is het wel in het belang van de leerling dat alles wat er met hem of haar op school gebeurt, automatisch bekend is bij de ouders? Heeft de leerling – in zeker het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs – niet het recht op een eigen leven? Moeten sommige dingen niet binnen de muren van de school kunnen blijven?

Uiteindelijk leidt dat tot de vraag welke leerling-informatie scholen verplicht zijn aan ouders te verschaffen en of zij daarbij ruimte hebben om in het belang van de leerling eigen beleid te voeren.

Op woensdag 16 september 2020 organiseert team Onderwijs van Boels Zanders een kennissessie waarin wij samen met u bespreken wat moet en wat mag. Wij besteden dan onder meer aandacht aan:

  • de regels voor scholen rondom leerlinggegevens;
  • het belang van het kind versus het digitaal ouderportaal;
  • de rechten en plichten van ouders en verzorgers;
  • de leeftijd van het kind en zeggenschap over de gegevens;
  • hoe te handelen bij een (v)echtscheiding van ouders.

Deze kennissessie zal een praktische insteek hebben waarin wij nuttige tips aanreiken voor de vastlegging en uitwisseling van leerlinggegevens. We gaan graag met u in gesprek over de rol die een ouderportaal in het onderwijs speelt en belangrijke do’s & don’ts in dat kader.

Doelgroep
Deze kennissessie is bestemd voor centrale directies, bestuurders en toezichthouders van onderwijsinstellingen in het primair en voortgezet onderwijs, het speciaal onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Deelname is kosteloos
Aanmelden voor deze kennissessie is nog niet mogelijk.