Workshop WNRA: van ambtenarenrecht naar arbeidsrecht

Vanaf 1 januari 2020 krijgen overheidsorganisaties door de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) te maken met het civiele arbeidsrecht. Om u op heldere wijze te informeren over de belangrijkste veranderingen die de WNRA met zich meebrengt organiseert Boels Zanders Advocaten drie workshops over de belangrijkste verschillen tussen het ambtenarenrecht en arbeidsrecht.

De belangrijkste verschillen
Door de inwerkingtreding van de Wnra geldt vanaf 2020 het Burgerlijk Wetboek in plaats van de oude Ambtenarenwet en verschillende rechtspositiereglementen. Tijdens het Boels Zanders Arbeidsrechtcongres op 25 juni 2019 hebben wij aandacht besteed aan de achtergronden van deze wet en knelpunten bij het transitieproces richting het nieuwe jaar. Team Arbeidsrecht van Boels Zanders Advocaten beschikt over specialisten die ruime kennis en expertise hebben van het arbeidsrecht en ook het ambtenarenrecht. Tijdens de workshops zullen de belangrijkste verschillen tussen het ambtenarenrecht en arbeidsrecht centraal staan. De workshops bieden de uitgelezen mogelijkheid om helemaal op de hoogte te raken van de nieuwe regels om deze toe te kunnen passen in de praktijk.

De workshops vangen aan met een presentatie van ongeveer één uur. Tijdens deze presentatie worden de belangrijkste veranderingen uitgelicht en wordt op praktische wijze uitgelegd wat de gevolgen van de Wnra zijn voor het werkveld. Hierna start het meer interactieve deel van de sessie en zullen verschillende casussen worden besproken, onder andere over dossiervorming en ontslagrecht, eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden en arbeidsprocesrecht. Uiteraard bestaat hierbij gelegenheid tot het stellen van vragen over bijvoorbeeld de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren of de nieuwe situatie vanaf 1 januari 2020.

Klik hier voor meer informatie en om u direct aan te melden.