Skip to main content

Als je als consument kijkt naar producten in de winkel, tref je steeds vaker op het etiket het keurmerk biologisch aan. Eerder schreef ik een artikel over dit keurmerk en de voorwaarden waar je als producent aan moet voldoen. Het is namelijk niet toegestaan ‘zomaar’ een dergelijke kwaliteitsclaim op je product te vermelden.

In dit artikel werd nog melding gemaakt van de Verordening (EG) 834/2007. Deze wetgeving zal op korte termijn worden gewijzigd. Per 1 januari 2021 zal de Verordening (EU) 2018/848 in werking treden.

Aanleiding intrekken Verordening (EG) 834/2007
De biologische landbouwsector is in de afgelopen jaren is snel tempo ontwikkeld. De beleidsprioriteiten van de Europese commissie omvatten bepalingen over biologische producten. Het beleid moet de producenten de mogelijkheden geven om met de juiste instrumenten de afzet van de biologische producten te bevorderen en tegelijkertijd de producenten tegen oneerlijke handelspraktijken te beschermen.

De biologische sector is een dynamische sector, waarin veel gebeurt en die snel verandert en groeit. Om die reden is de Verordening (EG) 834/2007 geëvalueerd. Uit de evaluatie is gebleken dat het rechtskader van de productie moet worden verbeterd, zodat het beter aansluit bij de verwachtingen van de consument. De Europese Commissie heeft dan ook besloten de Verordening (EG) 834/2007 in te trekken en de te vervangen door een nieuwe verordening.

Verordening (EU) 2018/848
Op 30 mei 2018 is de Verordening door het Europees Parlement goedgekeurd. De tekst van de Verordening is gepubliceerd op 14 juni 2018. Deze wijziging heeft invloed op onder andere biologische telers, verwerkers van biologische producten, certificeringsbedrijven en consumenten. Voornaamste wijziging van de Verordening is dat de bestaande regelgeving omtrent biologische productie wordt geharmoniseerd. Daarnaast wordt met deze Verordening één set regels gecreëerd die voor de hele EU en de biologische sector gaan gelden. Ook landbouwproducenten uit landen van buiten de EU moeten aan de zelfde voorwaarden voldoen. Er gaat voor die landen een zelfde controle systeem gelden.

Daarnaast wordt in deze Verordening het toepassingsbereik aangepast. De Verordening gaat ook van toepassing zijn op producten die nauw verbonden zijn aan landbouw, denk aan gist gebruikt als levensmiddel/diervoer, katoen, wol, maar ook zeezout en andere zouten voor de productie van levensmiddelen. Een andere belangrijke wijziging is dat het percentage van het aandeel voer dat rundvee-, schapen- en geitenhouders geven aan de dieren, uit de regio moeten komen.

Op dit moment wordt op Europees niveau nog onderhandeld over de verschillende uitvoeringsregelingen. De uiteindelijke productie en controleregels zijn dus nog in ontwikkeling. Naar verwachting wordt hier begin 2020 op beslist. Dan is duidelijk wat er concreet verandert en hoe dit zal worden uitgevoerd vanaf 2021.

Meer informatie
Wij volgen de ontwikkelingen in deze sector op de voet. Wilt u hierover meer informatie of heeft u vragen? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van onze advocaten van Team Food & Agri.

November 2019