Skip to main content

Op 17 november 2021 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gepresenteerd over het verbod op de import van voedingswaren en producten uit gebieden waar een groot risico op ontbossing bestaat. De Europese Commissie wil daarmee bewerkstelligen dat alleen nog ‘ontbossingsvrije’ producten door de Europese Unie worden geïmporteerd. Door middel van dit wetsvoorstel wil de Europese Commissie praktische invulling gaan geven aan de Green Deal. Bovendien is op de klimaattop in Glasgow door meer dan honderd landen afgesproken in 2030 te stoppen met ontbossing.

Milieuschade door consumptie

In het wetsvoorstel poogt de Europese Commissie de import van levensmiddelen zoals rundvlees, soja, palmolie, koffie, cacao en hout uit gebieden waar een risico bestaat op ontbossing, te reguleren. Deze zes producten samen zijn goed voor 19% van de grondstoffenimport in de Europese Unie. Eurocommissaris Timmermans benadrukte dat tussen 1990 en 2020 een gebied groter dan de Europese Unie, aan bos verloren is gegaan. De milieuschade die dit met zich meebrengt is groot, ontbossing zorgt voor veel afval. Regenwouden en bosgebieden hebben plaats moeten maken voor landbouwgrond ten behoeve van onder meer de hierboven genoemde goederen onder het wetsvoorstel. Naast het feit dat ook import zorgt voor veel uitstoot, is ontbossing een belangrijke factor in de opwarming van de aarde en het verlies van biodiversiteit, aldus de Europese Commissie.

Handhaving

De Europese Commissie wil daarom dat bedrijven voortaan door middel van satellietbeelden precies kunnen aantonen waar producten vandaan komen. Producten mogen niet langer bijdragen aan ontbossing. Bovendien geldt; hoe slechter de reputatie van een land, hoe strenger de eisen. Een boete kan oplopen tot 4% van de jaaromzet. De maatregelen gaan overigens ook gelden voor afgeleide producten zoals chocolade, leer en meubels. De Europese Commissie sluit niet uit dat er op een later moment nog meer producten aan de verboden lijst worden toegevoegd.

Kritiek

Organisaties als het WNF en Greenpeace hebben kritiek geuit op het wetsvoorstel van de Europese Commissie. Ze vinden het wetsvoorstel onvolledig en betogen onder meer dat er bepaalde producten die substantieel bijdragen aan de ontbossing, zoals mais en rubber, ook moeten worden toegevoegd. Bovendien worden financieringsstromen van financiële instellingen die rechtstreeks investeren in bedrijven die ontbossing mogelijk maken, in het wetsvoorstel niet aangepakt. Daarnaast wordt door de milieuorganisaties aangevoerd dat het goed zou zijn om in het wetsvoorstel alle ecosystemen, dus ook savannes, te beschermen, en niet enkel de bossen. Als laatste worden mensenrechten in het wetsvoorstel onvoldoende beschermd en wordt er een oproep gedaan om kaplicenties van industriële bedrijven af te nemen en aan lokale gemeenschappen te geven.

 Wat gaat er nu gebeuren?

Het wetsvoorstel moet door het Europees Parlement en de Europese Raad worden goedgekeurd. De Europese Commissie verwacht dat dit binnen een jaar afgerond is. Dit wetsvoorstel is vooral van belang voor bedrijven die soja, rundvlees, cacao, koffie, palmolie en hout importeren. Op hen komt een extra verplichting te rusten om te kunnen aantonen waar de producten vandaan komen en vast te stellen dat deze niet uit een ontbost gebied komen. In dat geval is import niet langer toegestaan.

 

Meer informatie?

Wilt u weten wat het wetsvoorstel voor u betekent en welke juridische consequenties de wet met zich meebrengt? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de advocaten van team Food & Agri. Zij zijn u graag van dienst.

 

 

 

Januari 2022