Skip to main content

Het Europese Hof van Justitie (Europese Hof) heeft op 12 november 2019 een uitspraak gewezen waarin de reikwijdte van Verordening (EU) nr. 1169/2011 (“Verordening”) betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten is uitgelegd.

De Verordening
Het uitgangspunt van de Verordening is binnen Europa te bewerkstelligen dat een hoog niveau van bescherming van de gezondheid aan consumenten bieden en de consumenten de nodige informatie krijgen over de levensmiddelen die zij consumeren. De Verordening bevat beginselen, voorschriften en verantwoordelijkheden in verband met voedselinformatie en voedseletikettering.

Zo dient op basis van artikel 9 Verordening het etiket onder andere informatie te bevatten over de benaming, de ingrediënten, de houdbaarheid, bewaarvoorschriften en land van herkomst. Het vermelden van het land van herkomst is ingevolge artikel 26 Verordening verplicht, wanneer het de consument zou kunnen misleiden over het werkelijke land van oorsprong.

De lidstaten stellen maatregelen om de bepalingen uit de Verordening te handhaven. In Nederland is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bevoegd tot handhaving.

De casus
In betreffende casus werd wijn geproduceerd in Israëlische nederzettingen op de Westelijke Jordaanoever. De zaak is bij het Europese Hof gekomen doordat een Franse wijnproducent op de Westelijke Jordaanoever deze procedure heeft ingesteld. De wijnmaker beoogde meer duidelijkheid te krijgen over de etiketteringsverplichting en het beleid van handhaving binnen de Europese Unie.

Dergelijke nederzettingen zijn op basis van internationaal recht illegaal. Om die reden is het dan ook niet toegestaan de wijn, die in deze nederzettingen wordt geproduceerd, als ‘Made in Israel’ te verkopen. Op basis van internationaal geldende verdragen zijn deze Nederzettingen geen onderdeel van Israel. Dit heeft het Europese Hof bepaald in de uitspraak van 12 november 2019.

Wat nu?
Met deze uitspraak is duidelijk dat deze wijze van etikettering niet is toegestaan en deze wijnboeren de etiketten op de wijn moeten aanpassen. Hiermee is meer duidelijkheid gecreëerd over de wijze waarop de lidstaten de bepalingen uit de Verordening dienen te handhaven.

Meer informatie
Wilt u meer informatie over etikettering op voedingsmiddelen of over handhaving van de geldende regelgeving? Neem dan contact op met Merel Lentjes of een van de advocaten van het team Food & Agri.