Events

Aankomende events

Congres '5 jaar AVG'

23 mei 2023 / 13:30 – 18:00

In mei viert de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) haar vijfde verjaardag. Sinds de invoering van de AVG geldt in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving. Privacyrechten werden versterkt en uitgebreid, organisaties kregen meer verantwoordelijkheden. Nu, na vijf jaar, maken wij de balans op.

Meer informatie

Afgelopen events

DGA Familiebedrijf

De wereld om ons heen juridiseert in sneltreinvaart. Een ontwikkeling die extra tijd en aandacht vraagt. Binnen het familiebedrijf maakt de continue afweging tussen familie- én organisatiebelangen dit extra uitdagend. Een goede juridische basis vormt hierbij een stevig fundament.

Meer informatie

Arbeidsrechtcongres

23 juni 2022 / 14:00 uur
Om de traditie in ere te houden én omdat het weer kan, organiseert Boels Zanders op donderdag 23 juni aanstaande het Arbeidsrechtcongres weer fysiek. Tijdens deze bijeenkomst…

Meer informatie

Seminar Intergemeentelijke samenwerking

2 juni 2022 / 13:30 – 16:30 uur
Per 1 juli a.s. treedt de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen in werking. Vanaf dat moment krijgen gemeenteraden per direct meer mogelijkheden om hun…

Meer informatie

Kennissessie Sociaal Zekerheidsrecht

17 – 24 – 31 mei 2022 / 15:15 – 17:30 uur
Als werkgever komt u regelmatig in aanraking met het sociaal zekerheidsrecht. Niet enkel als het gaat om premieheffing, maar ook bij de uitkeringssystematiek. Denk aan de werknemer die na…

Meer informatie

Webinar Bestuursrechtelijke aspecten van de AVG

19 mei 2022 / 12:00 – 13:00 uur
De nieuwsberichten rondom de AVG vliegen ons om de oren. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) maakt dan ook roerige tijden mee.

Meer informatie

Workshop Arbeidsrecht in het Onderwijs

9 mei 2022 / 14:00 – 16:00 uur
Arbeidsrecht binnen de onderwijssector is een vak apart. Het betreft een sector die gebonden is aan specifieke wet- en regelgeving die voortdurend aan verandering onderhevig is. Team Onderwijs binnen Boels Zanders Advocaten is op de hoogte van alle recente ontwikkelingen binnen de verschillende onderwijssectoren.

Meer informatie

Woningcorporatiedag 2022

De Woningcorporatiedag op 12 mei 2022 vindt geen doorgang. Inmiddels wordt gewerkt aan een inspirerend, leerzaam en leuk event voor woningcorporaties later dit jaar. Over de exacte planning en het programma wordt u nader geïnformeerd.

Meer informatie

Kennissessie Arbeidsrecht

24 maart 2022 / 12:00 – 13:00
Overheidswerkgevers hebben inmiddels ruim twee jaar ervaring met het civiele arbeidsrecht. Wat zijn de eerste indrukken? En welke ontwikkelingen zijn er geweest? Jean-Luc Coenegracht en Luc Janssen, beiden gespecialiseerd in arbeidsrecht, bespreken in deze digitale kennissessie actuele jurisprudentie op het gebied van ontslagrecht, gericht op de publieke sector.

Meer informatie

Vragen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze events?
Neem dan contact met ons op via 088- 30 40 200 of mail naar contact@boelszanders.nl.