Skip to main content

De rechtbank Limburg, locatie Maastricht heeft op 7 augustus 2018 het faillissement uitgesproken van Fly Orange BV, gevestigd te 6199 AD Maastricht-Airport aan de Vliegveldweg 118, K 26. De rechtbank heeft de heer R.J.M.C. (Remco) Rosbeek van Boels Zanders Advocaten aangesteld als curator.

Fly Orange BV is gespecialiseerd in het uitvoeren, het organiseren, regelen en plannen van (passagiers)vluchten. De activiteiten van Fly Orange BV zijn voorafgaand aan haar faillietverklaring stil komen te liggen en zullen naar het zich laat aanzien, niet worden herstart.

De curator zal zich een beeld vormen over de verplichtingen die Fly Orange BV jegens haar crediteuren heeft en zal onderzoeken in welke mate haar bezittingen te gelden kunnen worden gemaakt om daarmee zoveel als mogelijk de verplichtingen van Fly Orange BV te kunnen voldoen.

Een eerste inventarisatie leidt tot het inzicht dat Fly Orange BV mogelijk een aantal vorderingen heeft en de curator zal die trachten te incasseren. Niet uitgesloten is dat daarvoor diverse gerechtelijke procedures in het buitenland gevoerd zouden moeten worden. In hoeverre die haalbaar zijn en naar verwachting tot opbrengst leiden, kan de curator op dit moment nog niet beoordelen.

Bent u werknemer, klik hier voor specifieke informatie.

Om uw vordering in te dienen, klik hier.

Indien u dringende vragen heeft voor de curator kunt u contact opnemen met onderstaande medewerkster van Boels Zanders Advocaten:

Iris Muermans-Hermans:

E-mail: muermans@boelszanders.nl

Telefoon: 088 – 304 01 60