Skip to main content

Op 23 januari 2018 heeft de rechtbank Gelderland, locatie Zutphen, het faillissement van Kijkshop BV uitgesproken met aanstelling van mr. M.H. Boersen, mr. C.G. Klopm en mr. J.M.A.J. Thielen als curatoren. Door de faillietverklaring verliest de schuldenaar van rechtswege de beschikking en het beheer over zijn tot het faillissement behorende vermogen. Vanaf de dag van de faillietverklaring zijn de curatoren belast met het beheer en de vereffening van de failliet boedel.

Het faillissement heeft uiteenlopende gevolgen voor onder meer werknemers, leveranciers, verhuurders andere crediteuren.

Heeft u vragen over uw rechten en plichten of heeft u interesse in het doorstarten van (een deel van) de onderneming? Neem dan contact met ons op. Wij van Boels Zanders Advocaten hebben de kennis en ervaring in huis om u adequaat van informatie te voorzien en waar nodig te assisteren in uw verdere stappen richting de curatoren.