Skip to main content

De overnamemarkt blijft zich in een hoog tempo ontwikkelen

De rol van de General Counsel heeft zich daarbij ontwikkeld van meewerkend voorman naar steeds vaker procesbegeleider. Met name in die laatste rol mag het belang van de financiële component in het overnameproces niet worden onderschat.

In de eerste helft van 2021 is het gemiddeld aantal begeleide aankooptransacties met 36% gestegen. Het transactieniveau van voor de coronacrisis was hiermee weer terug. De verwachting is dat deze groei zal doorzetten in 2022 om onder meer de volgende redenen:

 • er is nog steeds voldoende kapitaal in de markt waar rendement mee dient te worden behaald. Investeringsmaatschappijen (PE en VC) zitten ruim bij kas;
 • door de lage rente is het goedkoop lenen;
 • de kopersmarkt groeit nog steeds, onder meer door de afname van de natuurlijke opvolging vanuit de familiaire kring in het MKB die al enkele jaren speelt.
 • daarbij is er nog de invloed van de coronacrisis. De bedrijven waarop deze crisis veel effect heeft zullen een doelwit worden voor de bedrijven zich beter door die crisis heenslaan of die juist kunnen profiteren van de coronacrisis.

De rol van de General Counsel

De rol van General Counsel bij overnameprocessen is belangrijker geworden. Grofweg kan onderscheid worden gemaakt tussen de rol van meewerkend voorman en die van procesbegeleider (meer op afstand van de uitvoering). In de functie van procesbegeleider spelen coördinatie, proces-, termijn-, en kostenbewaking en relatiebeheer, maar juist ook de totstandkoming en aanpassingsmechanismen van de koopprijs een belangrijke rol.

Financiële component veel belangrijker geworden voor GCs

In beide rollen en wellicht nog sterker in de rol van procesbegeleider, is ook voor een de General Counsel de financiële component van overnametransacties van belang. Voor de evaluatie van een potentiële transactie en de totstandkoming daarvan is juist die component leidend en vormgevend. Wat opvallend is, is dat de General Counsel in die fase van totstandkoming van de prijs en de financiering daarvan slechts zelden prominent aanwezig is. Die taak is nu meestal weggelegd voor de CFO en de financieel/ corporate finance adviseur.

Dat wil niet zeggen dat die rol door de General Counsel zou moeten worden overgenomen. Een grondige (basis)kennis van waardeberekeningsmethodes, prijsaanpassingsmechanismen en de financiering draagt echter zeker bij aan diens zichtbaarheid en invloed als procesbegeleider en sparringpartner voor zowel de interne staf- en lijncollega’s als de externe adviseurs. Daarnaast biedt dat de gelegenheid om de knowhow van de externe adviseurs beter te beoordelen.

Alleen al om de bovengenoemde redenen is het belangrijk dat de General Counsel zich een aantal financiële aspecten en begrippen die de drijvende kracht achter een transactie zijn eigen heeft gemaakt en daarover kan adviseren, zoals:

 • is de waarde vastgesteld op basis van de rentabiliteitswaarde-, de DCF-methode , intrinsieke waarde of op basis van koers/winstverhoudingen
  (van belang voor o.a. terugverdientijd en branchevergelijking)
 • zijn er multiples voor bijvoorbeeld de winst of de omzet gebruikt
  (van belang voor correctiefactor op de koopprijs: euro-voor-euro of multiple)
 • wordt gebruikt gemaakt van een locked box of completion accounts mechanisme
  (van belang voor tijdstip waarop aanpassing koopprijs aan bijvoorbeeld netto schulden en werkkapitaal plaatsvindt)
 • wat houden termen als Enterprise-to-Equity-Bridge, Leakage, Cash, Debt, Trapped Cash en Near Cash in
  (van belang voor correctie van de kooprijs en omvang daarvan)

Meer informatie?

Wilt u weten over het belang van de financiële component in het overnameproces? Neem dan contact op met Roald Subnel of een van de advocaten van team Fusies & Overnames.

 

 

 

December 2021