De Wet op het financieel toezicht ziet op de bescherming van afnemers van financiële diensten, zoals beleggers, spaarders en verzekeringsnemers. Het prudentieel toezicht is gericht op soliditeit van financiële ondernemingen en de stabiliteit van het financiële stelsel. Dit toezicht wordt uitgeoefend door De Nederlandsche Bank (DNB). Het gedragstoezicht is gericht op ordelijke en transparante financiële marktprocessen, zuivere verhoudingen tussen marktpartijen en zorgvuldige behandeling van cliënten. Dit toezicht wordt uitgeoefend door de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

De Wet op het financieel toezicht bestaat uit nationale regelgeving en de implementatie van een groot aantal Europese Richtlijnen, waaronder de Richtlijn beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen (AIFMD), de Richtlijn instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE) en de Richtlijn markten voor financiële instrumenten (MiFID).

Een veelheid van regels, waarin onze specialisten u wegwijs kunnen maken.

Een ander aspect van financieel toezicht is het aanbieden van effecten (de prospectusplicht). Om te weten of u een goedgekeurd prospectus dient te publiceren (en waaraan deze moet voldoen) of u juist een beroep kunt doen op een uitzondering of vrijstelling, kunt u ons advies inroepen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Wet op het financieel toezicht? Onze advocaten van team Financiering en Zekerheden helpen u graag verder!